Ověřená firma

3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3

Jsme škola se zaměřením na estetickou výchovu, informatiku a jazyky.

0 (0 hodnocení)

+420 354 422 408

Kancelář školy

Popis činnosti

Základní škola je umístěna na velkém sídlišti v Chebu. Skládá se z 5 pavilonů. Pavilon 1. stupně, pavilon 2. stupně, vstup a vedení, tělocvičny a jídelna. Provoz školy byl zahájen dne 1. 9. 1994. Pro zajištění tělesné výchovy slouží 2 tělocvičny a velké několika účelové hřiště s umělým povrchem. Zřizovatelem školy je Město Cheb.

Škola je úplná a její kapacita je dána podmínkami zřizovací listiny – 550 žáků. Ke zkvalitnění výuky využíváme odborné učebny Pr, F, Hv, Vv, chemickou laboratoř, cvičný byt a dílny pro dřevo a kovovýrobu. Školní knihovna disponuje množstvím titulů, které si mohou žáci zapůjčit jak domu, tak přečíst v prostorách knihovny. Ve dvou učebnách výpočetní techniky je po 20 počítačích. Ve všech učebnách je pro prezentaci umístěn dataprojektor, v 7 učebnách pak interaktivní dotyková tabule. Všechny učebny mají připojení na internet.

Škola se zaměřuje na estetickou výchovu, výpočetní techniku a jazyky. V nabídce má škola každoročně řadu zájmových útvarů, které jsou pro žáky bezplatné. Škola disponuje vlastní kuchyní s jídelnou a školní družinou pro 90 žáků.

Ke zkvalitnění výuky jazyků byla instalována jazyková laboratoř s počítačem a dataprojektorem. Součástí školy je školní družina s kapacitou 90 žáků. Školní družina má 3 oddělení. Provoz ŠD je od 6:30 do 8:00 hodin a od 11:40 do 16:30 hodin.

V areálu školy je školní jídelna, která je propojena se školou chodbami. Jídelna má kapacitu 1 000 jídel. Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu (viz školní dokumenty). Škola podporující tradici. V rámci programu se zaměřujeme na výuku estetické výchovy - podpora Vv, vybavení kabinetu keramickou pecí, hrnčířským kruhem, žáci mají navíc možnost navštěvovat výtvarné kroužky nad rámec povinných hodin. Druhým oborem podpory je recitační kroužek na 1. stupni a kurz tvůrčího psaní na 2. stupni.

O práci žáků svědčí mnohé úspěchy v rámci výtvarných soutěží, prezentace na veřejnosti. Dalším podporovaným směrem je využití výpočetní techniky, o čemž svědčí vybavení školy výpočetní technikou nad běžný rámec. Žáci mají i zde možnost nad rámec výuky navštěvovat internetové kroužky pro 1. i 2. stupeň.

Na škole působí žákovský parlament. Žáci vydávají vlastní časopis Smajlík. Škola každoročně pořádá běžecké závody Zlatá míle.

Produkty

Školní časopis

Služby

Základní vzdělání Školní jídelna Školní družina Školní knihovna Nová metoda čtení - Sfumato Testování formou Scio testů Zájmové kroužky pro děti Výchovný poradce Metodik prevence Kvalifikovaný pedagogický sbor

Kontakty

Telefony

+420 354 422 408 Kancelář školy
+420 778 441 969 Kancelář školy
+420 354 422 408 Školní družina
+420 354 422 496 Školní jídelna

Emaily

3zscheb@3zscheb.cz
druzina@3zscheb.cz
horcickova@3zscheb.cz

Odkazy

www.3zscheb.cz

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu