• Pavlíková Iva JUDr., Ph.D.

  0 (0 hodnocení)
  5,29 km

  Kancelář plně využívá moderní techniku.

 • Varga Jan Mgr., advokátní kancelář

  0 (0 hodnocení)
  0,36 km

  • Osobní přístup k naší klientele • Externí spolupráce • Jazyková vybavenost •

 • Mgr. David Daněk

  • Pavla Švandy ze Semčic 495/12, 150 00 Praha-Smíchov
  • Advokáti, Právní poradenství
  • Právě je zavřeno
   Příště otevřeno 10 - 16:30 dne 04.12.2023
  0 (0 hodnocení)
  1,72 km

  Ochrana Vašich práv a zájmů.

 • Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o.

  • Na Bělidle 15/997, 150 00 Praha 5-Smíchov
  • Advokáti
  0 (0 hodnocení)
  1,68 km

  právo Obchodní právo Pracovní právo Právo nemovitostí Rodinné právo Správní právo Trestní právoÚstavní právo Zdravotnické právo Vymáhání pohledávek Na Bělidle 15/997, 150 00 Praha 5-Smíchovměsto Praha Právní služby poskytuje právní služby i v anglické advokátní kancelář, právník, právnípomoc, právní služby, právo Advokátní úschovy Autorské právo Cizinecké právo Evropské právo Občanské& co., advokátní kancelář s.r.o. Advokáti Praha Smíchov Praha 5 Hlavní město Praha Hlavní

 • Nápravník & Soukup, advokátní kancelář

  0 (0 hodnocení)
  5,97 km

  , rodinné právo Praha 9, správní právo Praha 9, právník Praha 9, právní služby Praha 9, daňové právoPraha 9 obchodní právo pracovní právo správní právo občanské právo rodinné právo trestní právo Na Harfě, advokáti, pracovní právo, obchodní právo, advokáti Praha 9, obchodní právo Praha 9, pracovní právoPraha 9, advokátní kancelář Praha 9, advokát Praha 9, trestní právo Praha 9, občanské právo Praha 9& soukup, advokátní kancelář Advokáti Právní poradenství Praha Vysočany Praha 9 Hlavní město

 • Mgr. JAN ŠVARC, advokátní kancelář

  0 (0 hodnocení)
  0,71 km

  , advokát Praha 1 trestní právo občanské právo obchodní právo správní právo pohledávky Vodičkova 24/695právo, obchodní právo, správní právo, pohledávky, advokát, advokátní kancelář, advokáti, právoHlavní město Praha Hlavní město Praha Klient je u nás vždy na prvním místě! trestní právo, občanské, právník, obhájce, směnečné právo, právní zastoupení, advokátní kancelář Praha 1, právník Praha 1, advokátní kancelář Advokáti Právní poradenství Pohledávky - vymáhání Praha Nové Město Praha 1

 • Svatava Grivalská, JUDr. - Advokátní kancelář Praha 4

  • Horčičkova 4/548, 149 00 Praha 11-Háje
  • Advokáti
  0 (0 hodnocení)
  8,70 km

  občanské a rodinné právo pracovní a obchodní právo správní právo, bytová družstva služby advokátníměsto Praha Hlavní město Praha advokát Praha 4, právní služby Praha 4, advokátní kancelář Praha 4kanceláře služby advokáta právní poradenství Horčičkova 4/548, 149 00 Praha 11-Háje +420603823260Svatava Grivalská, JUDr. - Advokátní kancelář Praha 4svatava grivalská, judr. - advokátní kancelář praha 4 Advokáti Praha Háje Praha 11 Hlavní

 • Jitka Růžičková JUDr.

  0 (0 hodnocení)
  2,25 km

  , obchodní právo Praha 5, rodinné právo Praha 5, pracovní právo Praha 5, správní právo Praha 5právo Obchodní právo Rodinné právo Pracovní právo Správní právo Insolvenční právo Exekuční právo, advokát Praha 5, právník Praha 5, právní služby Praha 5, advokátka Praha 5, občanské právo Praha 5, insolvenční právo Praha 5, exekuční právo Praha 5, insolvence Praha 5, JUDr. Růžičková Praha 5, kancelářPrávní poradenství Pohledávky - vymáhání Exekutoři Česká republika Praha Anděl Praha 5

 • JUDr. Eva Burkertová, advokátka

  • Kaplická 12/1037, 140 00 Praha 4-Podolí
  • Advokáti
  0 (0 hodnocení)
  3,24 km

  , advokátka Advokáti Praha Podolí Praha 4 Hlavní město Praha Hlavní město Praha právníporadenství zastupování v řízení před soudy a správními orgány sepisování smluv Kaplická 12/1037, 140 00Praha 4-Podolí +420777814469 info@burkertova.cz http://www.burkertova.cz www.burkertova.cz http://www.burkertova.cz www.burkertova.cz

 • ŠAFRÁNKOVÁ JAROSLAVA JUDr, VRBA JIŘÍ Mgr & partneři

  • Lublaňská 24, 120 00 Praha 2-Vinohrady
  • Advokáti
  40 (1 hodnocení)
  0,31 km

  právo Obchodní právo Směnečné a šekové právo Konkurzní právo Trestní právo Správní právo Finanční právoměsto Praha Hlavní město Praha AK nabízí souhrnné právní poradenství ve všech zál rodinné právo, občanské právo, smlouvy, dědické právo, obchodní právo Rodinné právo Občanské právo Smlouvy DědickéDaňové poradenství Patenty, ochranné známky, autorská práva a práva průmyslových vzorů Lublaňská 24šafránková jaroslava judr, vrba jiří mgr & partneři Advokáti Praha Vinohrady Praha 2 Hlavní

 • Kořínková Klára, JUDr., Ph.D.

  0 (0 hodnocení)
  0,36 km

  Lidé hledají srozumitelnou radu a právníka, který umí prakticky vyřešit jejich problém. Toto nabízí naše kancelář.

 • Houška Miroslav, JUDr. - advokát Praha

  0 (0 hodnocení)
  0,70 km

  , rozhodčí a správní řízení Insolvenční právo Vymáhání pohledávek, exekuce Živnostenské právo V jámě 1, advokátní kancelář, obchodní právo, právní poradenství, právní služby, právník, občanské právo Praha 1, obchodní právo Praha 1, insolvenční právo Praha 1, živnostenské právo Praha 1, pohledávky Praha 1, exekuce Praha 1, advokátní kancelář Praha 1, JUDr. Houška Praha 1 Občanské právo Obchodní právo Soudní, judr. - advokát praha Advokáti Právní poradenství Exekutoři Pohledávky - vymáhání Praha Nové Město

 • ! Smluvní právo Právo obchodních společností Mezinárodní obchodní právo Insolvenční právo Právo nekalésoutěže Kartelové právo Pracovní právo Právo nemovitostí Stavební právo Průmyslové vlastnictví Autorsképrávo Směnečné právo Právo cenných papírů Právo IT Energetické právo Sportovní právo Rodinné právojanák zeithaml s.r.o. advokátní kancelář Advokáti Právní poradenství Pohledávky - vymáháníAdvokátní kancelář Právní poradenství Likvidace společností Veřejné zakázky a koncese Audity veřejných

 • Matas Robert JUDr.

  • Spálená 21, 110 00 Praha 1-Nové Město
  • Advokáti
  • Právě je zavřeno
   Příště otevřeno 9 - 18 dne 04.12.2023
  0 (0 hodnocení)
  0,94 km

  , německé právo správní právo právní poradenství trestní právo autorské právo soutěžní právo Spálená 21Nové Město Praha 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha občanské právo, obchodní právoMatas Robert JUDr. matas robert judr. Advokáti Praha, 110 00 Praha 1-Nové Město +420224816480 +420224934650 info@ak-matas.com http://www.ak-matas.com

 • KINDL & Partneři advokátní kancelář

  • K Safině 669, 149 00 Praha-Šeberov-Šeberov
  • Advokáti
  0 (0 hodnocení)
  10,66 km

  směnečné a šekové mezinárodní právo veřejné právo správního práva K Safině 669, 149 00 Praha-Šeberovadvokátní kancelář Advokáti Praha Šeberov Praha-Šeberov Hlavní město Praha Hlavní město Praha právo

 • Lamprecht Ilja, JUDr., advokát

  • Holečkova 10/106, 150 00 Praha 5-Smíchov
  • Advokáti
  0 (0 hodnocení)
  2,39 km

  právo pracovní právo správní právo poradenské konzultační služby Holečkova 10/106, 150 00 Praha 5., advokát Advokáti Praha Smíchov Praha 5 Hlavní město Praha Hlavní město Praha obchodní

 • VYDRA JAN JUDr.

  • Hošťálkova 1b/392, 169 00 Praha 6-Břevnov
  • Advokáti
  0 (0 hodnocení)
  4,31 km

  právo, ústavní právo, správní právo civilní právo ústavní právo správní právo advokátní kancelářVYDRA JAN JUDr. vydra jan judr. Advokáti PrahaBřevnov Praha 6 Hlavní město Praha Hlavní město Praha advokáti praha, advokát praha, civilníHošťálkova 1b/392, 169 00 Praha 6-Břevnov +420604204418 vydra.jan.judr@seznam.cz

 • 0,30 km

  právo Praha, dědické právo Praha, správní právo Praha, vymáhání pohledávek Praha, pracovní právoprávo Správní právo Vymáhání pohledávek Individuální přístup Právní poradenství Úschova finančníchkancelář Praha, právník Praha, rodinné právo Praha, právní služby Praha, trestní právo Praha, občanskéPrávní poradenství Pohledávky - vymáhání Nemovitosti Česká republika Praha Vinohrady Praha 2 Hlavnípřevodu družstevního podílu, o finančním vyrovnání smlouvu o zřízení zástavního práva, služebnosti

 • Koschin Zdeněk, JUDr.

  0 (0 hodnocení)
  1,86 km

  , Rodinné právo, Správní právo, Pracovní právo, Právník Praha, Advokát Praha, Právní záležitosti PrahaObčanské právo Trestní právo Rodinné právo Správní právo Daňová práva Pracovní právo Stavební právoPraha, Právní služby, Občanské právo, Obchodní právo, Trestní právo, Ústavní právo, Daňová právaKoschin Zdeněk, JUDr., Daňové služby, Advokátní kancelář Praha, Právní služby Praha, Daňové služby, Právní poradenství Praha kupní smlouvy darovací smlouvy smlouva o zápůjčce vypořádání dědictví

 • ŠAMALOVÁ SOŇA JUDr. - Advokát Praha 8

  100 (1 hodnocení)
  1,94 km

  Právní služby Praha 8 jsou poskytovány v oblasti práva občanského, rodinného, obchodního, pracovního, správního a trestního.

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu