Mateřská škola Brno, Bellova 2, příspěvková organizace

0 (0 hodnocení)

+420 547 382 621

Popis činnosti

Naše Mateřská škola Brno, Bellova 2, p. o. je umístěna v pěkném prostředí v lesnaté oblasti městské části Brno-Kohoutovice, na rozhraní nové a staré zástavby.
MŠ Bellova má všechny předpoklady k tomu, aby dobře rozvíjela děti po stránce fyzické, psychické a sociální. Za cíl si klademe vytvořit optimální podmínky pro osobnostní rozvoj dítěte a za spolupráce s rodinou podporovat jeho psychický, fyzický a sociální vývoj.
Školu směrujeme více na poznávání regionu, ve kterém děti žijí, věnujeme se oživování starých tradic a jejich začleňování do moderního způsobu života. Nemalou pozornost věnujeme logopedické prevenci a ekologické výchově.
Na MŠ jsou provozovány kroužky, například výuka anglického jazyka, taneční studio Julie Kubalákové, kroužky Studia Paprsek, Logopedie.
Škola organizuje celou řadu mimoškolních aktivit, například sběr PET lahví, sběr netříděného odpadu, sběr baterií.
Součástí Mateřské školy Bellova je KŘESŤANSKÁ TŘÍDA.
Cílem je vést děti ke spontánnímu a přirozenému vnímání a uvědomování si běžných znamení lidské činnosti a lásky.
Třída je vybavena potřebným materiálem literárním i hudebním.
Součástí se staly návštěvy otce Pavla Haluzy, který slouží dětské mše svaté v kohoutovické farnosti. Několika křesťanskými písněmi, které se děti naučily v MŠ, obohacujeme pravidelně jednou za tři měsíce zmíněnou dětskou mší, což je velice kladně hodnoceno ze strany věřících spoluobčanů.
Křesťanská výchova probíhá nenásilnou formou pomocí her, písniček a pohádek. Děti z křesťanské třídy se zapojují do akcí pořádaných obcí, např. Kohoutovické mladé a Babské hody, Velikonoční klepání apod.

V rámci ŠVP školka nabízí: preventivní zubní prohlídky 2xročně, vyšetření zraku optometristou 1xročně.

Více informací naleznete na našich webových stránkách.

Produkty

školní časopis "Čmeláček Belláček"

Služby

provoz mateřské školy předškolní výchova ekologická výchova provoz křesťanské třídy logopedická prevence volnočasové aktivity spolupráce se ZŠ

Kontakty

Telefony

+420 547 382 621 hlavní telefon

Emaily

msbellova@post.cz

Odkazy

www.msbellova.wz.cz website

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu