VIKA Kameničná a.s.

Veškerou naši produkci mléka dodáváme do sýrárny Orrero a.s. Litovel, kde naše kvalitní mléko při průměrných složkách 4,08 % tuku a 3,70 % bílkovin je velmi žádanou surovinou pro výrobu originálního parmazánového sýra Gran Moravia.

0 (0 hodnocení)

+420 731 449 735

Popis činnosti

Podnikáme především v zemědělské prvovýrobě a v současnosti hospodaříme na 1 200 ha zemědělské půdy, z toho je 750 hektarů orné půdy a 450 hektarů trvalých travních porostů.

Rostlinná výroba je zaměřena především na zajištění krmivové základny. Dobré zkušenosti máme s pěstováním kukuřice na siláž a mokré zrno a s pěstováním hrachu na senáž. Pro chov skotu pěstujeme krmné obiloviny,které zpracováváme ve vlastní míchárně jadrných krmiv.

Z tržních plodin můžete u nás koupit jarní ječmen, tritikale, oves a konzumní brambory. Pro semenářské organizace množíme jetel luční, jetel nachový, svazenku, jílek mnohokvětý, kostřavu luční a oves.

V živočišné výrobě se společnost specializuje na chov dojnic 330 ks s uzavřeným obratem stáda. Chov krav českého strakatého plemene je zaměřen na kombinovanou produkci mléka a masa. Veškerou naši produkci mléka dodáváme do sýrárny Orrero a.s. Litovel, kde naše kvalitní mléko je velmi žádanou surovinou pro výrobu originálního parmazánového sýra Gran Moravia.

Společnost je hlavním dodavatelem objemných krmiv pro bioplynovou stanici společnosti Kavema s.r.o.

V rámci svých možností poskytujeme služby zemědělskou technikou při sklizni obilovin, dopravě, rozmetání hnoje, vyvážení digestátu a kejdy včetně aplikace kejdovačem.

Těšíme se na Vás!

Produkty

Telata Zástav. býci Dojnice Obiloviny Řepka Travní semena Hrách Peluška

Služby

Rostlinná výroba Živočišná výroba Služby mechanizace

Kontakty

Telefony

+420 731 449 735 hlavní telefon

Emaily

vika@vikakamenicna.cz

Odkazy

www.vikakamenicna.cz

Facebook

Nejbližší podobné firmy

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu