Produkty

Ortopedické oddělení

Ortopedické oddělení se zabývá ortopedií a traumatologií pohybového aparátu. Hlavní náplní oddělení…

Oddělení následné rehabilitační péče

Oddělení následné rehabilitační péče poskytuje péči v těsné spolupráci s ortopedickým oddělením při …

Oddělení následné ústavní péče

Představujeme Vám oddělení následné ústavní péče v semilské nemocnici. Na dvou stanicích, které dohr…

Ambulance tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN)

Kromě standardní ambulantní péče poskytuje dispenzární péči pro nemocné s chorobou respiračního syst…

Anesteziologicko - resuscitační oddělení (ARO)

K odstranění bolesti během výkonu používáme na našem oddělení všech moderních způsobů anestezie. Cel…

Diabetologická a metabolická poradna

Komplexní péče o pacienty s diagnózou diabetes mellitus a pacienty s metabolickou poruchou. Na ambul…

Gastroenterologická ambulance

Zajišťujeme endoskopické vyšetření horní a dolní části trávicí trubice, včetně terapeutických výkonů…

Chirurgická ambulance, cévní a urologická poradna

Ambulantní zařízení poskytuje péči v rozsahu odbornosti chirurgie – 501, 502, 503, 504: diagnostiku,…

Kožní ambulance

Provádíme: diagnostické excize, terapeutické výkony. Spektrum poskytované péče: • ambulantní fotot…

Nutriční poradna

Provádíme vyšetření výživového stavu a zhodnocení stravovacích zvyklostí. Změření tělesné hmotnosti,…

Oddělení klinických laboratoří (OKL)

Odd.klinických laboratoří provádí základní a některá speciální vyšetření v laboratořích biochemie, i…

Operační trakt

Komplex moderně vybavených operačních sálů, z nichž je jeden superaseptický pro kostní operace, zaji…

Ortopedické oddělení

Ortopedické oddělení se zabývá ortopedií a traumatologií pohybového aparátu. • ortopedie – aloplast…

Radiologické oddělení ( RDG )

Radiologické oddělení poskytuje standardní vyšetření, od října 2010 je provoz plně digitalizován.

Rehabilitační oddělení

Na rehabilitačním oddělení Nemocnice Semily je zajištována péče pro hospitalizované i ambulantní kli…

Ušní, krční, nosní ambulance (ORL)

Činnost je zaměřena na diagnostiku a léčbu v oblasti ucha, nosu a krku.

Ordinace praktického a závodního lékaře

Ordinace praktického a závodního lékaře: - Zajišťuje běžnou péči v rámci praktického lékaře pro dosp…

Akutní ambulantní péče (dříve LSPP)

Zajišťuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům mimo běžnou pracovní dobu v případech náhlého …

Logopedické pracoviště

Poskytujeme logopedickou péči u těchto poruch: • opožděný vývoj řeči • dyslalie (náprava artikulace)…

Poradna pro alkoholismus a toxikománii

Středisko prvního kontaktu pro alkoholiky a konzumenty drog. Poskytování individuálních konzultací, …

Kontakty a adresa

MMN, a.s. – Nemocnice s poliklinikou Semily

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu