Ověřená firma

JUDr. Zdeňka Válková & Mgr. Michaela Sochová

ADVOKÁNÍ KANCELÁŘ A ROZVODOVÍ PRÁVNÍCI BRNO.

0 (0 hodnocení)

+420 604 282 377

JUDr. Zdeňka Válková

Popis činnosti

Hledáte profesionální právní služby? Obraťte se na naši advokátní kancelář, která poskytuje odborné služby a poradenství.

Vše kolem rozvodu je stresující. Oslovte naši advokátní kancelář v Brně, která se specializuje na rozvody a rodinné právo a zajišťuje úplný právní servis při rozvodu manželství. Poskytujeme předrozvodové poradenství, zastupujeme v rozvodovém řízení, při vypořádání společného jmění manželů, ve věcech výkonu rodičovské odpovědnosti k nezletilým dětem, v řízení o výživné nezletilých, zletilých dětí, v řízení o výživné manžela či manželky, bývalého manžela či manželky.

Zpracováváme dohody o vypořádání společného jmění manželů a dohody o výkonu rodičovské odpovědnosti k neztletilým dětem pro dobu do i pro dobu po rozvodu manželství. Snažíme se dojit k nejlepšímu řešeni pro Vás. Při komplexních právních službách v dané oblasti nabízíme zvýhodněné cenové balíčky právních služeb.

Naše advokátní kancelář dále nabízí klientům právní služby i v jiných odvětvích práva než je právo rodinné. Poskytujeme právní služby i v oblasti občanského práva, zejména pak právních vztahů k nemovitostem. Zajišťujeme komplexní právní servis při převodu nemovitostí, a to včetně advokátní úschovy, ověřování podpisů a návrhů na vklad.

Naše advokátní kancelář zastupuje rovněž klienty v oblasti trestního práva, a to jak v obhajobách ex offo, tak na plnou moc. Obhajobu v trestních věcech poskytujeme od samého počátku pro celé trestní řízení, včetně průběžných konzultací. Rovněž zastupujeme v trestním řízení s náhradou škody poškozené subjekty.

V případě potřeby operativně zajišťujeme spolupráci osvědčených a renomovaných představitelů příbuzných odborností, tj. notáře, exekutora, daňového poradce, znalce při vypracování potřebného znaleckého posudku.

Tým advokátní kanceláře:

JUDr. Zdeňka Válková
• nabízí více než třicetileté zkušenosti v advokátní praxi. Provozuje advokátní činnost nepřetržitě od roku 1981, od roku 1990 vede svou vlastní soukromou praxi. Může Vám tedy nabídnout znalosti ze soudní praxe, odborné zkušenosti, schopnost objektivy při posouzení právního problému, korektnost v jednání, časovou variabilitu a empatii v jednání s klienty při řešení jejich problémů."

Mgr. Michaela Sochová
• již během svého studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se zajímala o praxi v advokátní kanceláři, vykonávala dlouhodobě praxi u významných brněnských advokátních kanceláří.

Rovněž rozšířila svou praxi o činnost v exekutorské kanceláři. Po ukončení studia pracovala v notářské kanceláři jako koncipientka a nabyla zkušenosti z notářské praxe, zejména v dědickém řízení a při sepisování úředních listin a dokumentů týkajících se práv k nemovitostem a majetkových práv mezi subjekty.

Taktéž vykonávala následné činnost advokátní koncipientky v renomované advokátní kanceláři, zabývající se zejména obchodním a občanským právem, spornou agendou a trestním právem. Po složení advokátních zkoušek se zaměřila v advokátní praxi na rodinné, občanské právo a trestní právo.

Má tedy rozsáhlé znalosti a zkušenosti v těchto právních odvětvích včetně zastupování klientů před soudy. Nabízí odbornost, zkušenost, časovou variabilitu, osobní přístup a právní podporu klienta.

Naše advokátní kancelář se řídí pravidlem: "O vše se postaráme, vyřídíme komplexně Vaše záležitosti od začátku do konce za Vás, a to za pro Vás příznivou cenu.

Služby

Advokátní kancelář Právní poradenství a zastoupení Advokátní úschova Rodinné právo Občanské právo Trestní právo Dědické právo Smluvní vztahy Ověřování podpisů Nemovitosti

Kontakty

Telefony

+420 604 282 377 JUDr. Zdeňka Válková
+420 737 564 441 Mgr. Michaela Sochová

Emaily

akvalkova@gmail.com
aksochova@gmail.com

Odkazy

www.rozvod-brno.cz

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu