Ověřená firma

VÝROBNĚ-OBCHODNÍ DRUŽSTVO SE SÍDLEM V KÁMENĚ

0 (0 hodnocení)

+420 739 059 423

Akční nabídka

Popis činnosti

Výrobně-obchodní družstvo se sídlem v Kámeně hospodaří na 2020 ha zemědělské půdy v západní části Kraje Vysočina, hraničící s Jihočeským krajem. Obhospodařované pozemky se rozkládají na katastrálních územích devíti obcí – Kámen, Nízká Lhota, Vysoká Lhota, Zlátenka, Dobrá Voda, Věžná, Brná, Vintířov a Eš. Družstvo je největším a v podstatě jediným velkým zaměstnavatelem v obci Kámen. Zaměstnává 121 zaměstnanců v trvalém pracovním poměru, z toho 11 zaměstnanců pracuje v manažerských pozicích, 17 zaměstnanců v administrativě a pomocných činnostech, 61 zaměstnanců pracuje v rostlinné výrobě a 29 v živočišné výrobě. Z 2020 ha obhospodařované zemědělské půdy činí 1480 ha orná půda a 540 ha je tvořeno trvalými travními porosty. Pěstování plodin na zemědělské půdě probíhá přibližně v poměru 30 % ploch obilnin, 7 % ploch brambor, 10 % ploch řepky a 53 % ploch pícnin. Na chov holštýnského plemene je zaměřena naše farma v Dobré Vodě, zatímco hospodářství ve Věžné se specializuje na chov českého červenostrakatého skotu.

Hlavní specializací živočišné výroby v našem družstvu je výroba kvalitního mléka s vysokým obsahem tuku a bílkovin vhodného ke zpracování na mléčné produkty typu sýry, jogurty, máslo atd. Roční produkce mléka se pohybuje na úrovni 6,5 miliónu litrů při průměrném stavu 820 ks dojnic s průměrnými hodnotami složek tuku na úrovni přesahující 4 % a bílkovin kolem 3,5 %.
Bývalé vojenské letiště na okraji obce Kámen si získává stále větší oblibu mezi vystavovateli a pořadateli velkých výstavních a předváděcích akcí. více na našich www.

Produkty

brambory holštýnské plemeno mléko kukuřičná siláž holštýnské dojnice

Služby

bioplynová stanice energetika senážování a sklizeň sena chov skotu chov českého červenostrakatého skotu loupárna brambor

Kontakty

Telefony

+420 739 059 423 hlavní telefon
+420 565 401 111 Alt
+420 739 059 423 Mobile

Emaily

vod@vodkamen.cz

Odkazy

www.vodkamen.cz website

Kontakty

Klíčová slova

VOD Kámen živočišná výroba rostlinná výroba bioplynová stanice loupárna brambor

Kategorie

Zemědělská výroba

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu