Ověřená firma

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Cílem je poskytnout žákům kvalitní všeobecné vzdělání a připravit je ke studiu na vysoké škole.

0 (0 hodnocení)

+420 274 817 655

Popis činnosti

Gymnázium Voděradská je státní škola s dlouholetou tradicí. Naším hlavním cílem je poskytnout žákům kvalitní všeobecné vzdělání a připravit je ke studiu na VŠ. Naše úsilí a práce se projevuje i v pravidelně vysoké úspěšnosti našich absolventů při přijímání a studiu na VŠ.

Škola přijímá studenty do osmiletého (po ukončení 5. ročníku ZŠ), šestiletého (po ukončení 7. ročníku ZŠ) a čtyřletého (po ukončení 9. ročníku ZŠ) studia.

Výuka probíhá podle osnov školního vzdělávacího programu osmiletého, šestiletého a čtyřletého gymnázia. Mnozí studenti přicházejí s nevyhraněnými zájmy a jejich profesionální orientace se profiluje až v průběhu studia. Tomu odpovídá i učební plán. První ročníky jsou všeobecně zaměřené a všichni studenti jednoho ročníku mají stejné předměty.

Ve všech třídách s výjimkou primy se vyučuje dvěma cizím jazykům – vyučuje se povinně angličtina a dále nabízíme němčinu, španělštinu, francouzštinu nebo ruštinu. Všechny předměty jsou obsazeny kvalifikovanými středoškolskými profesory.

V posledních dvou ročnících čtyřletého, šestiletého i osmiletého studia mají žáci možnost částečně přizpůsobit obsah učiva svému zájmu a svým potřebám, a to formou výběru z řady volitelných předmětů - seminářů. Na těchto seminářích získávají nadstandardní znalosti a dovednosti ve zvoleném oboru, učí se pracovat s odbornou literaturou, diskutovat, formulovat a obhajovat své myšlenky.

Škola pořádá besedy s politiky, ekonomy, spisovateli nebo publicisty a přednášky známých vědců a odborníků.

Produkty

4leté studium 6leté studium 8leté studium

Služby

Všeobecné vzdělání Volitelné předměty - semináře Spolupráce s vysokými školami Školní knihovna Školní jídelna Soutěže a projekty Olympiády Projekt Globe Projekt LITERACY Exkurze, kurzy a zájezdy Besedy Školní časopis

Kontakty

Telefony

+420 274 817 655 hlavní telefon
+420 274 027 011 Linka kabinetu
+420 274 815 054 Fax

Emaily

info@gymvod.cz

Odkazy

www.gymvod.cz

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu