GeoNet Praha, v.o.s.

0 (0 hodnocení)

+420 220 517 838

Popis činnosti

Společnosti GeoNet Praha, v.o.s. a GeoNet Pro, s.r.o. nabízí široké spektrum vysoce profesionálních služeb v oblasti geodetických prací v celém rozsahu České republiky.

◾ Zaměření stávajícího stavu objektů (stavební plány 2D či 3D) – specializace na památkově chráněné budovy
◾ Zaměření stávajícího stavu objektů (stavební plány 2D) – činžovní domy, industriální stavby, rodinné domy apod.
◾ Zaměření stávajícího stavu stavebních konstrukcí (2D či 3D) – např. potrubní mosty, ocelové konstrukce hal apod.
◾ Zaměření archeologických památek (účelové mapy, digitální modely terénu) – např. hradiště, mohylové pole atd.
◾ Zaměření Základní mapy závodu (ZMZ) či Technické mapy města (TMM) ve vztažných měřítkách 1:200 či 1:500
◾ Práce v oblasti Geografických Informačních systémů (GIS).
◾ Monitorovací práce – Sledování deformací svahů, budov, stavebních či technologických konstrukcí

Společnost GeoNet Pro, s.r.o. provádí geodetické práce v rozsahu:
◾ Práce v katastru nemovitostí – vytyčování hranic pozemků, vyhotovování geometrických plánů.
◾ Zaměření polohopisných a výškopisných plánů ve vztažných měřítkách 1:200, 1:500, 1:1000 – podklady pro projekty
◾ Dokumentace skutečného provedení staveb (kolaudační řízení) – např. stavebních objektů či inženýrských sítí
◾ Inženýrské geodézii (vytyčovací či dokumentační práce na stavbách) v rámci funkce odpovědného geodeta dodavatele či investora
◾ Vyhledání skutečného průběhu podzemních inženýrských sítí v terénu – zaměření a vyhotovení dokumentace průběhu inženýrských sítí

Kontaktní osoby:
Petr Hulík - 602 297 414
Ing. Věra Škrétová - 724 079 920

Služby

zaměření budov sledování deformací katastr nemovitostí inženýrská geodézie polohopis a výškopis

Kontakty

Telefony

+420 220 517 838 hlavní telefon
+420 724 079 921 Alt

Emaily

geonet-boss@volny.cz

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu