Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování

Škola má celopražskou působnost a je jediným plně organizovaným školským zařízením tohoto typu na území Prahy a celé ČR.

0 (0 hodnocení)

+420 251 550 192

Main

Popis činnosti

Škola má celopražskou působnost a je jediným plně organizovaným školským zařízením tohoto typu v celé ČR. Realizujeme výchovu a vzdělávání dětí se specifickými poruchami chování a učení.

Zaměřuje se na děti ohrožené sociálně patologickými jevy a na jejich integraci do společnosti. Pracuje s dětmi a mladistvými se specifickými poruchami učení a chování – dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií, poruchou pozornosti s hyperaktivitou, poruchou pozornosti.

Budova naší školy stojí od roku 1788 na Praze 5, v chráněné krajinné oblasti Dívčích hradů a je sama chráněnou památkou.

Škola se řídí vyhláškou č. 73/2005, Sb.

Služby

Vzdělávání Výchova Poradenské pracoviště - PPP Školní poradenské pracoviště Doučování žáků Specifické poruchy učení a jejich nápravy Ozdravné pobyty Volnočasové aktivity Víkendové aktivity

Kontakty

Telefony

+420 251 550 192 Main
+420 602 271 166 Alt
+420 251 550 192 Fax

Emaily

speczs@volny.cz

Odkazy

www.speczs.cz website
www.speczs.cz/kontakty-skola order

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu