Domov důchodců Police nad Metují

• Respektování práv uživatelů • Týmová práce • Odbornost • Vstřícná mezilidská komunikace • Soběstačnost uživatelů • Etický přístup •

0 (0 hodnocení)

+420 491 426 544

Main

Popis činnosti

Chcete vašemu zdravotně či věkově znevýhodněnému rodinnému příslušníkovi poskytnout potřebnou péči a umožnit mu tak vést plnohodnotný život? Domov důchodců v Polici nad Metují Vám rád podá pomocnou ruku! Cílem zařízení je poskytovat kvalitní sociální službu podle individuálních potřeb uživatelů.

Cílovou skupinu našeho zařízení tvoří především senioři, kteří dosáhli 65 let a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují podporu, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče a mají trvalé bydliště v Královéhradeckém kraji, případně prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj.

Dále staří občané, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a umístění v DD nezbytně potřebují. Vzhledem k tomu, že celý areál DD je řešen jako bezbariérový, jsme schopni poskytnout služby i uživatelům (v rámci této cílové skupiny) s omezenou pohyblivostí, popřípadě i těm, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík.

Poskytujeme uživatelům kvalifikovanou podporu a pomoc, která by jim umožňovala zachovat si v co největší míře svůj dosavadní způsob života. Usilujeme o to, aby se uživatelé pro své postižení nedostali do sociální izolace a pokud by se tak stalo, pomáhat jim z této situace najít východisko.

Klientům u nás vytváříme příjemné rodinné prostředí. Snažíme se udržovat dobrou komunikaci mezi uživateli. Samozřejmostí je zachování lidské důstojnosti. Snažíme se v co nejvyšší míře omezit porušování práv uživatelů.

Domov důchodců Police nad Metují se nachází v městečku ve středu CHKO Broumovsko v kraji B. Němcové a A. Jiráska. V současné době je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje, která je zřízená za účelem poskytování sociální péče starým občanům.

Náš Domov splňuje podmínky pro poskytování sociální služby odpovídající standardům kvality. _

Služby

Ubytování Stravování (strava normální, diabetická, šetřící) Zdravotní péče (24 hodin denně) Rehabilitační péče (fyzioterapeut) Sociální pomoc (aktivační programy) Administrativní práce Prádelna Úklidové služby Technické zajištění

Kontakty

Telefony

+420 491 426 544 Main
+420 491 541 972 Alt
+420 491 420 891 Mobile
+420 491 426 546 Toll Free

Emaily

ddpolice@centrum.cz
vrchni.sestra@ddpolice.cz

Odkazy

http://www.ddpolice.cz

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu