Ověřená firma

Domov důchodců Police nad Metují

• Respektování práv uživatelů • Týmová práce • Odbornost • Vstřícná mezilidská komunikace • Soběstačnost uživatelů • Etický přístup •

0 (0 hodnocení)

+420 491 426 544

Mgr. Jana Šrámková - ředitelka

Popis činnosti

Chcete vašemu zdravotně či věkově znevýhodněnému rodinnému příslušníkovi poskytnout potřebnou péči a umožnit mu tak vést plnohodnotný život? Domov důchodců v Polici nad Metují Vám rád podá pomocnou ruku! Cílem zařízení je poskytovat kvalitní sociální službu podle individuálních potřeb uživatelů.

Cílovou skupinu našeho zařízení tvoří především senioři, kteří dosáhli 65 let a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují podporu, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče a mají trvalé bydliště v Královéhradeckém kraji, případně prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj.

Dále staří občané, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a umístění v DD nezbytně potřebují. Vzhledem k tomu, že celý areál DD je řešen jako bezbariérový, jsme schopni poskytnout služby i uživatelům (v rámci této cílové skupiny) s omezenou pohyblivostí, popřípadě i těm, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík.

Poskytujeme uživatelům kvalifikovanou podporu a pomoc, která by jim umožňovala zachovat si v co největší míře svůj dosavadní způsob života. Usilujeme o to, aby se uživatelé pro své postižení nedostali do sociální izolace a pokud by se tak stalo, pomáhat jim z této situace najít východisko.

Klientům u nás vytváříme příjemné rodinné prostředí. Snažíme se udržovat dobrou komunikaci mezi uživateli. Samozřejmostí je zachování lidské důstojnosti. Snažíme se v co nejvyšší míře omezit porušování práv uživatelů.

Domov důchodců Police nad Metují se nachází v městečku ve středu CHKO Broumovsko v kraji B. Němcové a A. Jiráska. V současné době je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje, která je zřízená za účelem poskytování sociální péče starým občanům.

Náš Domov splňuje podmínky pro poskytování sociální služby odpovídající standardům kvality.

Služby

Ubytování Stravování (strava normální, diabetická, šetřící) Zdravotní péče (24 hodin denně) Rehabilitační péče (fyzioterapeut) Sociální pomoc (aktivační programy) Administrativní práce Prádelna Úklidové služby Technické zajištění

Kontakty

Telefony

+420 491 426 544 Mgr. Jana Šrámková - ředitelka
+420 491 541 972 Jarmila Kaválková - vrchní sestra
+420 491 420 891 Sesterna 1.NP
+420 491 426 546 Mgr. Jarmila Hilmanová, Bc. Jana Johnová - sociální pracovnice

Emaily

ddpolice@centrum.cz
vrchni.sestra@ddpolice.cz

Odkazy

www.ddpolice.cz

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu