Ověřená firma

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace

Jsme v okrese Tachov, 10 km od státní hranice se Spolkovou republikou Německo, v chráněné krajinné oblasti Český les.

0 (0 hodnocení)

+420 374 616 543

Ředitelna

Popis činnosti

Základní škola Přimda se nachází v okrese Tachov, 10 km od státní hranice se Spolkovou republikou Německo, v chráněné krajinné oblasti Český les.

Město Přimda obklopuje nádherná příroda – hluboké lesy, v nichž lze nalézt i několik maloplošných chráněných území (přírodních rezervací a přírodních památek) se vzácnou flórou a faunou. Nad městečkem se tyčí zřícenina románského hradu Přimda, která je národní kulturní památkou.

Nynější budova Základní školy v Přimdě byla postavena v roce 1974, zřizovatelem školy je město Přimda. Školu navštěvují žáci z Přimdy, Rozvadova, Hošťky, Sv. Kateřiny, Nové Vsi, Třískolup, Třemešného p. Přimdou, Pavlíkova, Malých Dvorců, Kundratic, Velkých Dvorců a Újezda p. Přimdou. Ředitelkou školy je Mgr. Marcela Husáková.

Základní škola Přimda je školou úplnou s kapacitou 320 žáků, v současné době ji navštěvuje cca 155 žáků. Ke škole náležejí dvě tělocvičny, dvě sportovní hřiště (travnaté a víceúčelové pro míčové hry) a školní jídelna. Školní jídelna zajišťuje pro žáky denně svačiny a obědy. Žáci 1. stupně školy mohou využívat dvě oddělení školní družiny.

Škola je zapojena do projektů mezinárodní spolupráce eTwinning, v jejichž rámci žáci spolupracují se svými zahraničními partnery z Francie, Řecka, Polska, Slovenska, Itálie aj. na řadě projektů, za něž škola získala i národní a evropská ocenění (tzv. certifikáty kvality). Práce na mezinárodních projektech vede ke zdokonalování žáků v cizích jazycích (na škole je vyučována angličtina a němčina) a také k rozvíjení ICT dovedností.

Výuku cizích jazyků a multikulturní výchovu dále podporuje zapojení školy do projektu Edison (návštěva zahraničních studentů, kteří seznamují žáky zajímavou formou se svou vlastí) a do projektu Janička, díky němuž škola získala rodilého mluvčího, který působí nejen v hodinách angličtiny, ale zavádí na škole také metodu CLIL (výuka jiného předmětu v angličtině).

Žáci obou stupňů školy mohou navštěvovat řadu zájmových kroužků (sborový zpěv, sportovně-taneční kroužek, pohybové hry, sportovní hry, keramický kroužek). Pro potřeby keramického kroužku byla zakoupena keramická pec a hrnčířský kruh. Členové kroužku sborového zpěvu vystupují na různých akcích nejen na Přimdě a v okolních obcích, ale též v Německu.

Služby

Základní škola Školní jídelna Školní družina Pronájem hřiště Vzdělávání Keramika Taneční kroužek Pěvecký kroužek Školní knihovna

Kontakty

Telefony

+420 374 616 543 Ředitelna
+420 374 616 541 Sekretariát
+420 602 838 802 Ředitelna

Emaily

zsprimda@seznam.cz
jidelnaprimda@seznam.cz

Odkazy

www.zsprimda.cz

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu