Celní poradenství s.r.o.

0 (0 hodnocení)

+420 605 234 127

Popis činnosti

CELNÍ PORADENSTVÍ s.r.o. - KONZULTACE týkající se:
- zařazení zboží – stanovení celní hodnoty – stanovení původu zboží – nastavení/použití celních režimů ... povolení - jednání s CÚ/zastupování – odvolání proti rozhodnutím CÚ – asistence při přípravě soudních žalob (spolupráce s právníky klienta z odborného pohledu) – certifikace AEO;

POSOUZENÍ a NASTAVENÍ nových logistických toků dovoz a vývoz/optimalizace platby cla;

EXPORT opatření – nastavení interních systémů;

CELNÍ AUDIT - identifikace úspor/rizik + řešení/nastavení/vratka cla; konzultace související se spotřebními daněmi a DPH př dovozu/vývozu zboží

Speciální nabídka :
Celní poradenství zahrnuje zejména, ale nejen tyto oblasti:
•CELNÍ AUDIT – komplexní posouzení/prověření stávajícího systému dovozu a vývozu zboží
•Návrh vhodných celníchˇrežimů a zjednodušených postupů – analýza toků zboží versus platba cla/náklady
•Konzultace v návaznosti na optimalizaci cla, týkající se:
- zařazení zboží do podpoložek celní nomenklatury = správná sazba cla, původ, dovozní/vývozní opatření, apod.;
- stanovení celní hodnota = správný základ pro vyměření cla
- určení původu zboží = uplatnění preferenční sazby cla/nepreferenční opatření
•Posouzení smluv pro zastupování v celním řízení a jejich změny – identifikace rizik pro dovozce a vývozce a souvisejících služeb

•Zastupování při jednáních s celními orgány – garance správné argumentace, vyhodnocení rizik, technické prezentace požadavků/argumentů/důkazů, apod.

•Jednání s celními orgány v rámci kontrol po propuštění zboží – odborná podprora a garance správné argumentace ve světle předkládaných argumentů/důkazů
•Asistence při přípravě na (re)certifikaci AEO – Oprávněný Hospodářský Subjekt
•Prověření nebo zavedení postupů při uplatnění netarifních opatření při dovozu a vývozu (např. zboží dvojího použití)
•Zpracování žádostí, vyjádření a opravných prostředků v celních záležitostech
•Odborná spolupráce s advokáty při řešení sporů týkajících se celní problematiky

Poradenství v oblasti spotřebních daní zahrnuje zejména, ale nejen tyto oblasti:
•Prověření stávajícího systému ve vazbě na problematiku spotřebních daní a upozornění na možnosti úspor a rizika porušení zákona o spotřebních daních
•Asistence při registraci ke spotřebním daním, založení daňového skladu, vyřizování povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, zajištění daně, apod.
•Zastupování při jednáních s celními orgány
•Asistence a jednání s celními orgány v rámci kontrol po propuštění zboží
•Zpracování žádostí, vyjádření a opravných prostředků v záležitostech týkajících se spotřebních daní
•Nastavení administrativních povinností vztahujících se k přípravě řádných i dodatečných daňových přiznání
•Konzultace vztahující se k přípravě řádných a dodatečných daňových přiznání ke spotřebním daním
•Odborná spolupráce s advokáty při řešení sporů týkajících se problematiky spotřebních daní

Služby

poradenství v oblasti celní problematiky, spotřebních daní, ekologických daní konzultace a zastupování při jednáních

Kontakty

Telefony

+420 605 234 127 hlavní telefon

Emaily

petr.symanek@celpor.cz

Odkazy

http://www.celniporadenstvi.cz website

Facebook

Kontakty

Otevírací hodiny

Bez omezení

Klíčová slova

celní poradenství Praha clo Praha zastupování při jednáních celní problematika spotřební daně ekologické daně poradenství celní poradenství dph celní řízení

Kategorie

Celnice, celní služby, intrastat

Nejbližší podobné firmy

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu