Popis činnosti

Základem činnosti společnosti OZO Ostrava s.r.o. je poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady, tedy především:
- sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z měst a obcí
- sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování průmyslových, nebezpečných a živnostenských odpadů
- výroba náhradního paliva pro cementárny z odpadů
- třídění a lisování plastů
- jímání bioplynu a výroba elektřiny
- ekologická výchova

Základním a středním školám ve svozové oblasti OZO Ostrava nabízí Centrum odpadové výchovy šest typů vzdělávacích programů pro různé věkové skupiny o systému nakládání s odpady v této oblasti a o správném nakládání s odpady.

Pro širokou pořádá OZO Ostrava zpravidla jedenkrát za dva roky Den otevřených dveří, kde si mohou návštěvníci prohlédnout svozovou i zpracovatelskou techniku. Pro děti bývá v tento den připravena spousta zábavných soutěží i možnost vyzkoušet si popelářskou práci. Domů si pak odnesou nejen drobné dárky, ale i originální suvenýr – fotografii na stupátku popelářského auta.

Firmám a organizacím, pro které OZO Ostrava zajišťuje komplexní služby při nakládání s odpady, připravíme pro jejich zaměstnance „na míru“ přednášku o odpadovém hospodářství, včetně ukázky dalšího zpracování odpadů v provozech OZO Ostrava.

Produkty

palivo pro cementárny z odpadů

Služby

svoz odpadu technické služby odstraňování komunálních odpadů výroba náhradního paliva pro cementárny třídění a lisování plastů jímání bioplynu a výroba elektřiny ekologická výchova

Značky

OZO Ostrava

Kontakty

Telefony

+420 596 251 111 hlavní telefon
+420 596 237 957 Fax
+420 800 020 020 Toll Free

Emaily

ozo@ozoostrava.cz

Odkazy

www.ozoostrava.cz website

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu