Ověřená firma

Základní škola U Roháčových kasáren

0 (0 hodnocení)

+420 272 089 221

Akční nabídka

Popis činnosti

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Školu navštěvuje přibližně 400 žáků. Průměrná naplněnost tříd je 22 žáků. Naše škola je fakultní školou Pedagogické fakulty UK.
Budova základní školy je situována do obytné zástavby ve Vršovicích obklopené parkovou zelení. V blízkosti školy se nachází tramvajová i autobusová zastávka.
Výuka probíhá v kmenových učebnách a odborných pracovnách (přírodopis, fyzika, chemie, český jazyk, 2 PC učebny, zeměpis, hudební výchova, dějepis, výtvarná výchova, cizí jazyky, infocentrum, dílna a kuchyňka). Většina učeben je vybavena interaktivní tabulí. Pro sportování žáci využívají 2 tělocvičny, z nichž jedna je určena pro sportovní hry a má umělý povrch, druhá je určena pro gymnastiku a je v ní nainstalována horolezecká stěna. Dále mohou žáci využívat běžeckou dráhu s umělým povrchem a doskočištěm pro skok do dálky a 2 venkovní víceúčelová hřiště s umělým povrchem.
V budově školy je školní jídelna.

Každoročně pořádáme pro žáky školu v přírodě, lyžařský kurz, interaktivní pobyt na Vysočině zaměřený na osobnostní rozvoj a zahraniční poznávací zájezd. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti jsme aktivně zapojeni do mezinárodního projektu „Noc s Andersenem".

Školní družina a školní klub

Družina má k dispozici 6 samostatných tříd, zařízených jako víceúčelové herny s pracovními koutky. Třídy mají přímý vstup na zastřešenou školní terasu a dále pak na školní hřiště a pozemek s herními prvky. Vzdělávací program je koncipovaný tak, aby žáky zaujal a vedl je k aktivnímu odpočinku.

Sportovní aktivity se střídají s výtvarnými činnostmi, soutěžemi, společenskými hrami, četbou, dopravní výchovou a dramatickou výchovou.

Žáci druhého stupně mohou svůj volný čas aktivně trávit ve školním klubu.

Kontaktní osoba:
Eliška Nováková - hospodářka školy
Tel.: 272 089 221
E-mail: info@zsrohacovky.cz

Jindra Pohořelá - ředitelka školy
Tel.: 272 089 222

Služby

základní škola školní družina školní klub keramická dílna s pecí

Kontakty

Telefony

+420 272 089 221 hlavní telefon

Emaily

info@zsrohacovky.cz

Odkazy

www.zsrohacovky.cz website

Kontakty

Klíčová slova

roháčovky základní škola Praha 10 ZŠ Praha 10 ZŠ Praha

Kategorie

Školy základní Školství

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu