Povodí Vltavy, státní podnik - generální ředitelství

Cílem je zlepšovat možnosti všestranného využívání povrchových a podzemních vod v celém hydrologickém povodí Vltavy tak, aby zůstalo významným místem zdravého životního prostředí a plnohodnotného života lidí.

0 (0 hodnocení)

+420 221 401 111

Popis činnosti

Povodí Vltavy, státní podnik, je správcem významných a určených vodních toků, je správcem 106 vodních nádrží, 19 plavebních komor, 47 pohyblivých a 300 pevných jezů a 19 malých vodních elektráren.

Cílem je zlepšovat možnosti všestranného využívání povrchových a podzemních vod v celém hydrologickém povodí Vltavy tak, aby zůstalo významným místem zdravého životního prostředí a plnohodnotného života lidí.

Na našich stránkách naleznete aktuální informace o:
• vodních stavech a průtocích
• povodňových stavech
• jakosti povrchové vody
• vodních dílech a mimořádných manipulacích
• plánování v oblasti vod
• veřejných zakázkách

Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje státní podnik Povodí Vltavy více než 22 000 km vodních toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 520 km významných vodních toků, přes 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších více než 4 600 km neurčených drobných vodních toků.

Dále má právo hospodařit se 110 vodními nádržemi a 9 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, s 20 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 49 pohyblivými a 295 pevnými jezy a s 19 malými vodními elektrárnami.

Služby

Vodní hospodářství Správa vodních toků Správa vodních děl Rozbory vody Hydrologické informace Vodohospodářské informace Podpora prevence před povodněmi

Kontakty

Telefony

+420 221 401 111 hlavní telefon
+420 257 322 739 Fax

Emaily

pvl@pvl.cz

Odkazy

http://www.pvl.cz

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu