Popis činnosti

Společnost ArtepGeo s r.o. byla založena v roce 2007 a sdružuje odborníky s dlouholetými tuzemskými a zahraničními praktickými zkušenostmi v pozemním, podzemním, dopravním stavitelství.

Společnost spolupracuje na silničních a mostních stavbách v České republice, občanské a účelové výstavbě a dále při pozemních i podzemních stavbách. Zajišťuje a vyhodnocuje geotechnické a hydrogeologické průzkumy, vypracovává výpočetní modelová řešení, zpracovává průzkumné podklady pro životní prostředí, jakož i kontrolní a provozní měření různého typu.

Těšíme se na spolupráci!

Produkty

Inženýrsko-geologický průzkum Hydrogeologický průzkum Pedeologický průzkum Radonový průzkum Zakládání staveb Výpočty svahů zemních těles Vhodnosti stavenišť Geotechnický dozor Návrhy geotechnického monitoringu Statické zatěžovací zkoušky deskou Lehká rázová dynamická zatěžovací zkouška deskou Dynamická penetrace Objemová hmotnost – denzitometr Laboratorní rozbor vod, zemin, hornin a kameniva Hydrostatická nivelace Monitoring termických procesů Přesná inklinometrie Extenzometrie Měření dilatace na trhlinách Pasportizace stavebních objektů Pasportizace (monitoring) studní

Služby

Geologie Geotechnika Polní zkušebnictví Laboratorní rozbory Geotechnický monitoring Pasportizace Vrtné práce Konzultace a poradenství

Kontakty

Telefony

+420 224 826 496 Main
+420 724 516 674 Alt
+420 606 647 902 Mobile

Emaily

info@artepgeo.cz

Odkazy

http://www.artepgeo.cz website
http://www.artepgeo.cz/kontakt/ reservation
http://www.artepgeo.cz/kontakt/ order

Nejbližší podobné firmy

0 (0 hodnocení)

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu