Ověřená firma

Univerzita Karlova v Praze

0 (0 hodnocení)

+420 224 491 111

Popis činnosti

Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnosti a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK.

Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků.

Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. UK ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů.

Bohatá nabídka studijních programů a oborů, prestiž diplomů získaných na UK a dobré uplatnění jejích absolventů na trhu práce jsou důvody, proč je o studium na UK každoročně velký zájem ze strany uchazečů z ČR i ze zahraničí. K profilu UK dlouhodobě patří důraz na kvalitu výuky a na propojování vzdělávání a výzkumu.

UK má pestrou nabídku studijních programů a oborů, z nichž řada je v Česku zcela unikátní (např. adiktologie, egyptologie, klimatologie a další). V některých studijních programech lze studovat v dvouoborové kombinaci, některé z nich lze uspořádat i kombinací studia na dvou fakultách. Výuka v Bc. a Mgr. programech probíhá podle kreditního systému, který je vytvořen v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS).

Kreditní systém umožňuje vybrat si za volitelné předměty také přednášky či semináře z jiných oborů nebo kurzy vyučované na jiných fakultách; čímž se zvyšuje prostupnost, variabilita a interdisciplinárnost studia a usnadňuje se mobilita studentů mezi partnerskými vzdělávacími institucemi. UK patří na samotnou špičku vzdělávacích institucí v ČR a podle Academic Ranking of World Universities jí bylo přisouzeno místo i mezi čelními dvěma procenty vys. šk

Služby

vzdělání fakulty vysokoškolské ústavy účelová zařízení věda a výzkum informační systém

Kontakty

Telefony

+420 224 491 111 hlavní telefon

Emaily

uk@cuni.cz

Odkazy

www.cuni.cz website

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu