Univerzita Karlova

0 (0 hodnocení)

+420 224 491 111

Main

Popis činnosti

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity a dnes je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice.

V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK.

Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 9 000 zaměstnanců, z toho více než 5 000 akademických a vědeckých pracovníků.

Produkty

Katolická teologická fakulta Evangelická teologická fakulta Husitská teologická fakulta Právnická fakulta 1. lékařská fakulta 2. lékařská fakulta 3. lékařská fakulta Lékařská fakulta v Plzni Lékařská fakulta v Hradci Králové Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Filozofická fakulta Přírodovědecká fakulta Matematicko-fyzikální fakulta Pedagogická fakulta Fakulta sociálních věd Fakulta tělesné výchovy a sportu Fakulta humanitních studií Ústav dějin UK a Archiv UK Centrum pro teoretická studia Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Centrum pro otázky životního prostředí

Služby

Vzdělání Fakulty Vysokoškolské ústavy Účelová zařízení Věda a výzkum Informační systém Zahraniční spolupráce Konferenční prostory Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium Rigorózní zkouška Koleje a menzy Nakladatelství Karolinum

Členství v profesních spolcích

Erasmus+

Kontakty

Telefony

+420 224 491 111 Main
+420 224 491 850 Alt

Emaily

uk@cuni.cz
online@cuni.cz

Odkazy

http://www.cuni.cz website
http://www.cuni.cz reservation
http://www.cuni.cz order

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu