Popis činnosti

Společnost PROVOD - inženýrská společnost, s r.o. vznikla 31. července 1997. Sídlem společnosti je město Ústí nad Labem. Společnost působí především v oblasti pozemního stavitelství, vodního hospodářství a životního prostředí. Firma zaměstnává pracovníky se zkušenostmi z těchto oblastí a vlastního provozování vodohospodářských děl, projektování a inženýrské činnosti v investiční výstavbě a také se zkušenostmi z odborné praxe na vysokých školách a zahraničních stážích.

Naše služby:
PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
• V rámci projekční činnosti se zabýváme nejen návrhy nových staveb, ale i návrhy rekonstrukcí či intenzifikací existujících děl. Obory naší projekční působnosti jsou vodní hospodářství, pozemní stavitelství a dopravní stavitelství.

• INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ
Zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. Vypracování podkladů pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby včetně popisu prací a výkazu výměr, včetně zpracování kontrolního rozpočtu.

• PORADENSTVÍ V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Navrhování optimalizace financování investic. Zpracování žádostí o státní a evropskou podporu na financování koncepčních investičních celků.

• EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
Vypracování odborných posudků dle Směrnice MŽP ČR. Oceňování nemovitostí dle Vyhlášky MF ČR Oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů.

Naše specializace:
- Stokování
- Čištění odpadních vod
- Vodárenství
- Krajinné inženýrství
- Dotace

Pobočky:
STŘEDISKO TIŠNOV – Projekce,
Brněnská 196, 666 01 Tišnov,
Tel.: 549 259 537 (539),
Mobil: 737 281 841, 733 126 039,
Email: tisnov@provod.cz,
http://www.provod.cz

STŘEDISKO PLZEŇ – Projekce,
Barrandova 28, 326 00 Plzeň,
Tel.: 377 519 813,
Tel.: 377 519 813,
http://www.provod.cz

STŘEDISKO CHEB – Projekce,
26. dubna 14, 35002 Cheb
Mobil: 603 865 373,
http://www.provod.cz

STŘEDISKO PRAHA - Obchodní oddělení,
Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5–Radotín,
Tel.: 257 313 802,
Tel.: 257 313 802,
http://provod.cz

Služby

poradenská, projektová činnost ekonomické poradenství projektová dokumentace inženýrská činnost ve stavebnictví poradenství v oblasti vodního hospodářství poradenství v investiční výstavbě vypracování odborných posudků oceňování nemovitostí optimalizace vypracování podkladů technický dozor investora

Kontakty

Telefony

+420 475 201 580 hlavní telefon

Emaily

provod@provod.cz

Odkazy

www.provod.cz website

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu