Lounge & Terrace

Enjoying an atmospheric setting in the heart of the hotel, Spices Lounge offers an enticing selectio…

Private Dining

Spices Restaurant and Bar offers an exquisite private dining room hidden below the restaurant in a s…

The Spa at Mandarin Oriental, Prague

From the moment you enter our spa you will feel a wonderful sense of serenity. Housed in a former ch…

Matematika pro základní školy

aritmetika, geometrie, desetinná čísla, dělitel a násobek, úhel, osová souměrnost, trojúhelník, celá…

Matematika pro střední školy a gymnázia

úpravy výrazů, rovnice, nerovnice a funkce, (lineární, kvadratické, goniometrické, exponenciální a l…

Příprava na přijímací zkoušky

S mou pomocí se nemusíte bát přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia, střední a odborné školy. Přip…

Odbor kanceláře úřadu

- Zastupování tajemníka v případě jeho nepřítomnosti - Řízení činnosti odboru kanceláře úřadu …

Odbor finanční

- Zpracování účetnictví - základní běžný účet - Metodika a koncepce sestavování rozpočtu -…

Odbor majetkosprávní

Správa a agenda majetku obce, pronájem a prodej nemovitostí, pojištění majetku, úklidová a zásobovac…

Obecní živnostenský úřad

- vydávání správních rozhodnutí na úseku živnostenského podnikání - povolování provozu výherníc…

Odbor sociálních věcí

- sociální pracovnice OSP, sociálně-právní poradenství pro ORP Frýdlant - agenda sociálního kurátor…

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Vydávání územních rozhodnutí o umístění stavby, územních rozhodnutí o využití území, stavebních povo…

Odbor dopravy

- pověřen vedením odboru dopravy - dovozy, výroba, přestavba a technické změny vozidel - autoškola…

Odbor kultury a cestovního ruchu

- řídí činnost odboru kultury a cestovního ruchu - organizačně zajišťuje a koordinuje provoz městsk…

Tisková mluvčí

Tisková mluvčí.

TaxEdit

Aplikace slouží ke snadnému sestavení, podání, správě nebo tisku jakýchkoliv daňových tvrzení a celé…

TaxTest

Projekt vzdělávacího a zkušebního programu pro Ministerstvo financí ČR, resp. pro nově vzniklé Gener…

SMS-Operátor

Naše společnost je jedním z největších SMS agregátorů v ČR. Zajišťujeme SMS komunikaci nejen pro stá…

Konzultant

On-line aktualizovaná elektronická knihovna právních předpisů, judikátů a odborných textů převážně z…

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál je jedinou službou na trhu, která je speciálně vyvíjena pro potřeby SMS komunikace kra…

Poradenství

Společnost Konzulta Brno, a.s. nabízí následující poradenské služby: - daňové a ekonomické porad…

Konzulta Real

KONZULTA Real, a.s. vznikla rozdělením odštěpením ze společnosti KONZULTA Brno, a.s. ke dni 1.1. 200…

Vzdělávací program

Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu (VP), který zajistí zvýšení znalostí a dovedností …

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je určena seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří nejsou schopni si sami …

Domy s pečovatelskou službou

Domy s pečovatelskou službou jsou nájemními domy, kde nájemci žijí ve svých bytech a v případě potře…

Domov pro seniory

Domov pro seniory je určen: - seniorům vyššího věku, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychic…

Odlehčovací služby

Krátkodobá pobytová služba, s délkou pobytu cca tři měsíce, určená pro osoby, které mají sníženou so…

Kluby důchodců

Činnost klubů důchodců podporuje setkávání seniorů, pomáhá organizování kulturní, zájmové i jiné čin…

Půjčovna rehabilitačních pomůcek

Zapůjčení pomůcek je za minimální úhradu. Pomůcky půjčujeme těm, kteří vzhledem z důvodu zdravotních…

Rehabilitační bazén

Krytý bazén je k dispozici klientům Sociálních služeb Města Milevska i veřejnosti. V provozu je od p…

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu