Ověřená firma

Oblastní charita Rokycany

• Denní stacionář Pohodička • Sociálně terapeutické dílny Pohodička •

0 (0 hodnocení)

+420 731 646 980

Popis činnosti

Poskytujeme sociální a pečovatelské služby, podporujeme samostatnost, zajištění kvalitního a plnohodnotného života lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

Služby jsou určeny osobám se zdravotním postižením, s tělesným postižením, se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s mentálním postižením, s kombinovaným postižením, s jiným zdravotním postižením, s chronickým onemocněním a s chronickým duševním onemocněním.

Denní stacionář Pohodička nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu.

Sociálně terapeutické dílny Pohodička nabízí nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Služby

Denní stacionář Pohodička Sociálně terapeutické dílny Pohodička Svoz klientů Vzdělávací a aktivizační činnosti Rehabilitace Pomoc při uplatňování práv Sociálně terapeutické činnosti Zajištění kulturního programu

Kontakty

Telefony

+420 731 646 980 hlavní telefon
+420 371 594 970 Tel.

Emaily

ochrokycany@seznam.cz

Odkazy

www.charitarokycany.cz

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu