Ověřená firma

Ústav fotoniky a elektroniky, Akademie věd ČR, v.v.i.

0 (0 hodnocení)

+420 266 773 400

Popis činnosti

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. (ÚFE) je veřejná výzkumná instituce, která provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. V těchto oblastech ÚFE rozšiřuje vědecké poznání a zabývá se vývojem nových špičkových technologií.

ÚFE je zapojeno jak do vysokoškolského, tak postgraduálního vzdělávání a ve spolupráci s univerzitami přispívá k rozvoji vzdělávání jak v tradičních, tak v nově vznikajících vědních oborech.

V oblasti fotoniky se ÚFE věnuje výzkumu a vývoji nových optických biosenzorů, výkonových vláknových laserů, generátorů koherentního záření ve střední IČ oblasti a speciálních optických vláken.

V oblasti optoelektroniky se ÚFE věnuje studiu elektronických a optických jevů na povrchu a rozhraní nanomateriálů vyvolané dopadem fotonů, iontů, elektronů a adsorbcí atomů a molekul za účelem jejich využití v senzorech, nových zdrojích světelného záření a pokročilých analytických metodách.

Služby

výzkum v oblasti fotoniky výzkum v oblasti optoelektroniky a elektroniky

Kontakty

Telefony

+420 266 773 400 hlavní telefon

Emaily

ufe@ufe.cz

Odkazy

www.ufe.cz website

Facebook

Kontakty

Klíčová slova

ústav fotoniky elektroniky fotonika Akademie věd České republiky ÚFE elektronika

Kategorie

Věda a výzkum

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu