Ověřená firma

Základní škola a mateřská škola Vlasatice, p.o.

0 (0 hodnocení)

+420 519 425 231

Akční nabídka

Popis činnosti

Snažíme se zařazovat způsoby výuky, které nejsou pouhým předáváním hotových poznatků, ale vycházejí z aktivní práce žáků ve skupinách a z propojení poznání různých předmětů. Zařazujeme i aktivity nevyžadující sezení v lavici (skupinová práce, práce ve dvojicích, komunitní kruh, relaxační činnosti). Za výhodu naší školy považujeme nízký počet žáků (kapacita školy 160 dětí) ve třídách a celkovou atmosféru zařízení. Jedná se o školu tzv. rodinného typu, kde se všichni se všemi znají, zdraví a vědí o sobě. Tato skutečnost minimalizuje problémy s kázní žáků a vede k vytváření návyku spolupráce. Ve škole vládne téměř rodinná atmosféra, pro děti méně stresující prostředí než ve velké škole. V prostředí malé školy se daří úspěšněji předcházet sociálně patologickým jevům (kouření, šikana, kyberšikana, krádeže). Těmto jevům se snažíme předcházet naplňováním programu primární prevence, v rámci kterého organizujeme pro žáky besedy, přednášky i prožitkové aktivity. V naší škole je speciální třída pro děti s lehkým mentálním postižením.

Mateřská škola má kapacitu 36 dětí, zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání dětí jako součást celoživotního vzdělávání s přizpůsobením vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny v návaznosti na úzkou spolupráci s rodinou. Následně může dítě bezproblémově přejít na školu základní. Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců mateřské školy a přilehlé základní školy. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky. Mateřská škola zastává téma pro děti - JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Více informací na www.zsvlasatice.cz.

Kontaktní osoby -

Marcela Mikelova – ředitelka- tel.: 519 425 231, email: mikelova@zsvlasatice.cz

Pavla Pláteníková – vedoucí MŠ - tel.: 519 425 216

Další kontaktní údaje - telefon: 519 425 216 (MŠ), tel.: 519 426 543 (sborovna), tel.: 519 324 228 (jídelna), tel.: 519 426 544 (školní družina), tel.: 519 426 545 (speciální třída).

Služby

mateřská škola základní škola pohybové aktivity didaktické hry práce s obrázky výtvarné a prac. činnosti vyučování

Kontakty

Telefony

+420 519 425 231 hlavní telefon
+420 519 425 216 Alt

Emaily

mikelova@msvlasatice.cz

Odkazy

www.zsvlasatice.cz website

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu