Ověřená firma

Obecní úřad Bílá

Obec Bílá se skládá ze čtrnácti částí, z nichž některé (šest) byly v minulosti samostatnými obcemi.

0 (0 hodnocení)

+420 482 727 061

Popis činnosti

Obecní úřad poskytuje veškeré potřebné informace občanům. Provozujeme e-podatelnu a elektronickou úřední desku. Obec Bílá je administrativně členěna do 5 katastrálních území (Bílá, Vlčetín, Petrašovice, Chvalčovice a Hradčany) a řady částí obce (sídel a osad, celkem 14).

Rozkládá se na ploše 2,636 ha a z toho je 1 634 ha zemědělské půdy, 786 ha lesů a 216 ha nezemědělské půdy. Průměrná nadm. výška je 345 m n. m., přičemž nejvyšší je 410 a nejnižší 290 m n. m. Počet obyvatel celkem k 1. 4. 2001 byl 772 osob ve věkovém průměru celkem 38,5 roku.

Dopravní obslužnost je zajišťována třemi státními komunikacemi ve směru Hodkovice nad Mohelkou-Český Dub a poměrně rozsáhlou sítí místních komunikací ve správě obce. Pracovní příležitosti jsou v malé míře v místě v podniku AGRO Bílá a.s., dále soukromé zemědělství, řemeslné živnosti a podnikání a většina ekonomicky aktivního obyvatelstva za prací vyjíždí do Liberce, Turnova, Ml. Boleslavi, Č. Dubu a Hodkovic n. M.

Spádová oblast ve všech směrech je Český Dub.

Kontinuita společenského života v obci – v rámci obce se udržují, případně obnovily tyto tradice: velikonoční pomlázka, pochůzka Mikuláše s čerty a andělem, tradiční hasičské plesy, pálení čarodějnic, Letařovická pouť a v současné době je snaha o vytvoření tradice obecních plesů.

Na území je doloženo osídlení již ve 3. tisíciletí př. n. l. ojedinělými nálezy kamenných nástrojů v Petrašovicích, z 2. tisíciletí př. n. l. pochází keramika z Klamorny u Chvalčovic, z 1. tisíciletí př. n. l. pocházejí zlomky keramiky z Letařovic. Slovanské osídlení dokládají nálezy ze sídla z doby hradištní na Klamorně.

Trvalé osídlení spadá do období raného středověku. Z roku 1590 pochází urbář dubského panství, který uvádí osady Vlčetín, Luhov, Bohdánkov, Petrašovice, Kohoutovice, Vesec, Kocourov, Bílý, Dehtáry, Chvalčovice, Hradčany, Trávníček a Letařovice, tedy části, ze kterých se dnes skládá obec Bílá.

Služby

Správa obce CZECH Point Podatelna El. úřední deska Zastupitelstvo Hospodářství Mateřská škola Dobrovolní hasiči

Kontakty

Telefony

+420 482 727 061 hlavní telefon
+420 603 374 983 Místostarosta
+420 602 101 433 Starosta

Emaily

ou_bila@volny.cz

Odkazy

www.ou-bila.cz
ms-bila.cz/ Mateřská škola

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu