Monhart Akustik s.r.o. - měření a snižování hluku

Dlouholeté zkušenosti v oblasti měření a analýzy hluku a v návrzích protihlukových opatření.

0 (0 hodnocení)

+420 731 119 474

Main

Popis činnosti

Monhart Akustik s.r.o. se s využitím svých dlouholetých zkušeností zaměří nejen na individuální přístup k řešení problémů všech svých zákazníků počínaje drobnými živnostníky, ale i na komplexní řešení problémů, tedy od analýzy problému přes návrh protihlukových opatření, projekt až po vlastní realizaci díla na klíč.

Nabízíme měření hluku strojů a zařízení, diagnostické měření hluku velkých točivých a netočivých strojů (generátory, transformátory, turbíny, velké elektromotory), měření hluku strojů a zařízení výzkumného charakteru za účelem snížení hluku.

Dále také měření hluku v pracovním prostředí. Měření hluku ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru. Hlukové studie výrobních objektů, vypracované dle požadavků platných hygienických předpisů. Navrhování a realizace protihlukových úprav. Dodávky akusticky pohltivých tvárnic.

Hlukové studie strojů a zařízení ve stadiu projektu - návrhy úprav na snížení hluku - spolupráce s konstrukčními nebo vývojovými odděleními zadavatele na snížení hluku jeho výrobků. Návrhy dodatečných úprav na snížení hluku strojů a zařízení. Návrhy dodatečných úprav na snížení hluku na pracovištích. Realizace některých protihlukových úprav.

Těšíme se na budoucí spolupráci! _

Služby

Měření hluku strojů a zařízení Měření hluku strojů a zařízení výzkumného char. Měření hluku v pracovním prostředí Měření hluku výrobních objektů, strojů, dodatečných úprav Měření hluku ve stavbách Hlukové studie Návrhy úprav na snížení hluku Provedení úprav na snížení hluku

Certifikáty

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Kontakty

Telefony

+420 731 119 474 Main

Emaily

daniela.monhartova@monhart-akustik.cz

Odkazy

www.monhart-akustik.cz

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu