Ověřená firma

HARMONY SZ a.s.

Společnost veškeré své závazky plní v prvotřídní kvalitě a dohodnutých termínech.

0 (0 hodnocení)

+420 323 603 823

Popis činnosti

Provádíme veškeré práce HSV (zemní, zednické, dlaždické) a část PSV prací (izolatérské, truhlářské) a část specializovaných PSV prací (elektroinstalace, ÚT, ZTI) ve spolupráci s dlouhodobě prověřenými subdodavateli.

Stavební činnost společnosti je rozdělena do čtyř okruhů – výstavba rodinných domků, zámková dlažba, oplocení a občanská vybavenost.

Společnost disponuje vlastní autodopravou, stroji pro zemní práce, malou hutnící technikou a ostatní mechanizací potřebnou pro zajištění stavebních prací.

Výstavba RD je společností realizována buďto pro individuální investory nebo developerské společnosti (např. Central Group, a.s.). Výstavba je prováděna dle PD dodané investorem, v rozsahu dohodnutém ve smlouvě o dílo, jejíž součástí je podrobný položkový rozpočet.

Komunikace a zpevněné plochy provádíme včetně zemních prací a konstrukcí podkladních vrstev z drceného kameniva pro všechny typy zatížení. Kryt komunikací a zpevněných ploch realizujeme zejména betonové zámkové dlažby od renomovaných výrobců (Best, a.s., B&BC, a.s., Colorbeton, a.s.), dále z přírodního kamene a asfaltobetonu.

I když převážná část staveb realizovaných naší společností je bytových (převážně RD), jsme schopni provádět i stavby občanské vybavenosti např. prodejny, výrobní provozovny pro malé a střední podnikání, zázemí sportovních zařízení, čerpací stanice PHM atd.

Těšíme se na budoucí spolupráci!

Produkty

Rodinné domy na klíč Zámková dlažba Ploty Občanská vybavenost

Služby

Stavební práce Zemní práce Zednické práce Dlaždické práce Izolatérství Rekonstrukce Elektroinstalace Autodoprava

Certifikáty

ČSN EN ISO 9001

Kontakty

Telefony

+420 323 603 823 hlavní telefon

Emaily

info@harmonysz.cz

Odkazy

www.harmonysz.cz

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu