Ověřená firma

KONTO HK, s.r.o.

Komplexní vedení ekonomické agendy Hradec Králové.

0 (0 hodnocení)

+420 495 581 903

Popis činnosti

Již od roku 2000 našim zákazníkům poskytujeme kvalitní služby. Vedeme ekonomiku a účetnictví podnikatelům, firmám i rozpočtovým organizacím. Od menších firem a živnostníků až po velké podniky či zahraniční firmy.

NABÍZENÉ OBLASTI:
• Vedení účetnictví
• Komplexní zpracování mezd a personalistika
• Statistika
• Operativní evidence
• Poradenství

Vedení účetnictví:
• vést účetní knihy, a to: účetní deník, hlavní kniha, obratová předvaha, výsledovka, rozvaha. knihy analytické evidence, výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu)
• provádět zápisy do účetních knih
• sestavovat měsíční účetní závěrky
• poskytovat informace o hospodaření na vyžádání
• zpracovat předané doklady (FD, FV, bankovní výpisy, pokladní doklady, popřípadě ostatní doklady)
• vypracovat interní doklady a RV (zápočty atd.)
• evidence majetku
• účtovat měsíční účetní odpisy majetku
• zpracovat roční daňové odpisy majetku
• zpracovat a odeslat přiznání k DPH v termínu do 25. dne následujícího měsíce a sdělení výsledku objednateli
• evidence k silniční dani, čtvrtletní hlášení výše záloh a vypracování přiznání k silniční dani za příslušný rok
• zpracovat směrnice o účtování
• vypracovat dokladové inventury k 31.12.
• spolupracovat při fyzických inventurách dlouhodobého hmotného majetku
• zpracovat roční uzávěrku a daňové přiznání
• zpracovat knihy jízd


Komplexní zpracování mezd a personalistika:
• zpracovávat mzdy k výplatám
• vést mzdové listy
• zpracovávat a odevzdávat výkazy soc. zabezpečení a zdravotního pojištění
• zpracovávat podklady pro výplatu mezd
• vypracovat potvrzení o zdanitelných příjmech
• vypracovat potvrzení o výdělku pro účely zaměstnanců ( spořitelny, soudy apod.) zajišťovat přihlášky a odhlášky pracovníků k pojištění
• zajišťovat výpočet zákonného pojištění organizace včetně projednání na příslušné pojišťovně a sestavení příkazů k úhradě pojistného
• evidovat čerpání dovolené
• účtovat nároky pracovníků z pracovního poměru
• vést osobní evidenci zaměstnanců
• vést Evidenční listy důchodového zabezpečení
• provádět roční zúčtování daně
• vést předepsanou evidenci pracovní neschopnosti
• vypracovat roční hlášení o vyúčtování daně
• vypracovat hlášení pracovnímu úřadu ve vztahu k invalidním pracovníkům a poskytnutým dotacím
• vystavovat zápočtové listy
• odesílat výplatní pásky dlouhodobě nemocným zaměstnancům a zaměstnancům, se kterými byl ukončen pracovní poměr

Poradenství:
• ekonomické – poskytovat průběžné poradenství především v případech změn v oblasti daňových zákonů, v oblasti norem sociálního a zdravotního pojištění, správy daní a poplatků, vybraných pasáží ZOK, NOZ, zákoníku práce a mezd
• účetní – informovat o povinnostech účetní jednotky (objednatele) vyplývajících z příslušných předpisů tak, aby účetnictví bylo průkazné a správné. V případě požadavku objednatele odsouhlasit ve spolupráci s ním interní směrnice, účtový rozvrh, oběh účetních dokladů, odpisový plán, způsob oceňování majetku

Služby

Vedení účetnictví Účetní poradenství Daňové poradenství Rekonstrukce účetnictví Zpracování mezd Zpracování daňového přiznání Zpracování daňové evidence Ekonomické poradenství

Kontakty

Telefony

+420 495 581 903 hlavní telefon
+420 495 221 641 Tel.
+420 731 443 624 Mobile

Emaily

fatorova@kontohk.cz

Odkazy

www.kontohk.cz

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu