Popis činnosti

Již od roku 2000 našim zákazníkům poskytujeme kvalitní služby. Vedeme ekonomiku a účetnictví podnikatelům, firmám i rozpočtovým organizacím. Od menších firem a živnostníků až po velké podniky či zahraniční firmy.

NABÍZENÉ OBLASTI
•Vedení účetnictví
•Komplexní zpracování mezd a personalistika
•Statistika
•Operativní evidence
•Poradenství


Vedení účetnictví
•vést účetní knihy, a to: účetní deník, hlavní kniha, obratová předvaha, výsledovka, rozvaha. knihy analytické evidence, výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu)
•provádět zápisy do účetních knih
•sestavovat měsíční účetní závěrky
•poskytovat informace o hospodaření na vyžádání
•zpracovat předané doklady (FD, FV, bankovní výpisy, pokladní doklady, popřípadě ostatní doklady)
•vypracovat interní doklady a RV (zápočty atd.)
•evidence majetku
•účtovat měsíční účetní odpisy majetku
•zpracovat roční daňové odpisy majetku
•zpracovat a odeslat přiznání k DPH v termínu do 25. dne následujícího měsíce a sdělení výsledku objednateli
•evidence k silniční dani, čtvrtletní hlášení výše záloh a vypracování přiznání k silniční dani za příslušný rok
•zpracovat směrnice o účtování
•vypracovat dokladové inventury k 31.12.
•spolupracovat při fyzických inventurách dlouhodobého hmotného majetku
•zpracovat roční uzávěrku a daňové přiznání
•zpracovat knihy jízd


Komplexní zpracování mezd a personalistika
•zpracovávat mzdy k výplatám
•vést mzdové listy
•zpracovávat a odevzdávat výkazy soc. zabezpečení a zdravotního pojištění
•zpracovávat podklady pro výplatu mezd
•vypracovat potvrzení o zdanitelných příjmech
•vypracovat potvrzení o výdělku pro účely zaměstnanců ( spořitelny, soudy apod.) zajišťovat přihlášky a odhlášky pracovníků k pojištění
•zajišťovat výpočet zákonného pojištění organizace včetně projednání na příslušné pojišťovně a sestavení příkazů k úhradě pojistného
•evidovat čerpání dovolené
•účtovat nároky pracovníků z pracovního poměru
•vést osobní evidenci zaměstnanců
•vést Evidenční listy důchodového zabezpečení
•provádět roční zúčtování daně
•vést předepsanou evidenci pracovní neschopnosti
•vypracovat roční hlášení o vyúčtování daně
•vypracovat hlášení pracovnímu úřadu ve vztahu k invalidním pracovníkům a poskytnutým dotacím
•vystavovat zápočtové listy
•odesílat výplatní pásky dlouhodobě nemocným zaměstnancům a zaměstnancům, se kterými byl ukončen pracovní poměr


Poradenství
•ekonomické – poskytovat průběžné poradenství především v případech změn v oblasti daňových zákonů, v oblasti norem sociálního a zdravotního pojištění, správy daní a poplatků, vybraných pasáží ZOK, NOZ, zákoníku práce a mezd
•účetní – informovat o povinnostech účetní jednotky (objednatele) vyplývajících z příslušných předpisů tak, aby účetnictví bylo průkazné a správné. V případě požadavku objednatele odsouhlasit ve spolupráci s ním interní směrnice, účtový rozvrh, oběh účetních dokladů, odpisový plán, způsob oceňování majetku


Otevírací doba dle potřeb klienta po telefonické domluvě.

Kontaktní osoba:
Radka Fátorová - prokuristka
495 581 903, 495 221 641, 731 443 624
fatorova@kontohk.cz

Služby

vedení účetnictví účetní poradenství daňové poradenství rekonstrukce účetnictví zpracování mezd zpracování daňového přiznání zpracování daňové evidence ekonomické poradenství

Kontakty

Telefony

+420 495 581 903 hlavní telefon
+420 495 221 641 Alt
+420 731 443 624 Mobile

Emaily

fatorova@kontohk.cz

Odkazy

www.kontohk.cz website

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu