Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto

Vzdělání pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním – pro děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autistické děti a děti se souběžným postižením více vadami.

0 (0 hodnocení)

+420 465 420 787

Main

Popis činnosti

Zajišťujeme základní vzdělání pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním – pro děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autistické děti a děti se souběžným postižením více vadami. Přijímáme žáky nejen z Vysokého Mýta, ale z celého Pardubického kraje a krajů okolních.

Škola je státní, tj. vzdělání je bezplatné. Učebnice jsou žákům půjčovány zdarma. Rodiče přispívají na sešity, pracovní sešity a třídní fond. Jsme moderní škola vybavená 6 interaktivními tabulemi, žáci mají k dispozici moderní PC učebnu, tělocvičnu, plně vybavenou školní dílnu a cvičnou kuchyňku.

Ve škole v současnosti máme 60 žáků, o které pečuje 13 pedagogů, 2 vychovatelky školních družin, 11 asistentek pedagoga, resp. asistentů pedagoga, a 2 pracovníky poskytující ostatní osobní služby.

Cílem všech pedagogických pracovníků Speciální základní školy a praktické školy Vysoké Mýto je, aby našimi absolventy byli lidé socializovaní, připraveni pro další vzdělávání, které zhodnotí na trhu práce, byli schopni asertivně komunikovat, jednat čestně, ohleduplně a zodpovědně k sobě i svému okolí.

Žáci v naší škole absolvují povinnou školní docházku a připravují se podle stupně postižení buď na volbu budoucího povolání (výběrem vhodného učebního oboru) nebo získávají základy, základní vzdělání a schopnost sebeobsluhy.

Škola poskytuje řadu doplňujících akcí, které mají žáky obohatit. Jsou to ozdravné pobyty na horách, kurz plavání, lyžařský výcvik v rámci hodin tělesné výchovy, recitační, pěvecké a výtvarné soutěže a řadu sportovních soutěží.

Nabízíme rehabilitační cvičení, ergoterapii, zážitková odpoledne pro rodiče s dětmi apod. Ve škole je žákům umožněno trávit smysluplně volný čas například ve Sportovním klubu. _

Produkty

Ozdravné pobyty na horách Kurzy plavání Lyžařský výcvik Recitační, pěvecké a výtvarné soutěže Sportovní soutěže Rehabilitační cvičení Ergoterapie Zážitková odpoledne pro rodiče s dětmi

Služby

Základní škola Základní škola speciální Praktická škola dvouletá Školní družina Bezbariérový přístup Speciálně pedagogické metody práce Logopedická intervence Bazální stimulace Rozvoj autistických žáků podle APLA Augmentativní a alternativní komunikaci Rehabilitační tělesná výchova Environmentální výchova

Kontakty

Telefony

+420 465 420 787 Main
+420 605 790 440 Alt
+420 465 424 273 Mobile

Emaily

szsvm@seznam.cz

Odkazy

http://www.szs-vysokemyto.cz website

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu