Ověřená firma

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury

0 (0 hodnocení)

+420 573 338 534

Popis činnosti

Zajišťujeme vzdělávání dětí v mateřské škole a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v základní škole se uskutečňuje podle školních vzdělávacích programů pro žáky se zdravotním postižením s pomocí podpůrných a vyrovnávacích opatření, která jsou poskytována kvalifikovaným týmem speciálních pedagogů v široké nabídce speciálně pedagogické podpory, především pro děti s těžším kombinovaným postižením a autismem.

Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenské služby rodinám, školám a dalším zařízením, ve kterých jsou děti, žáci a studenti vzděláváni. Aktivity školy finančně podporuje spolek Korálky Kroměříž, z.s., který formou služby rodinám zajišťuje i dopravu dětí do školy.

Školní družina, Školní klub – jsou formou zájmového vzdělávání pro žáky I. i II. stupně školy a organizují činnosti pro účastníky v pravidelné i nepravidelné docházce. Aktivity jsou zaměřeny především na relaxační, sportovní a terapeutické činnosti. Důraz je kladen na využití dovedností v praktickém životě a maximální možnou samostatnost.

Kontakty:
Škola, F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž - ředitelka
573 338 534, 774 342 237
msazskm@msazskm.cz

Speciálně pedagogické centrum Kroměříž, Pavlákova 3942 - zástupkyně ředitelky pro
774 342 238, 734 684 132
kromeriz.spc@msazskm.cz

Speciálně pedagogické centrum Valašské Meziříčí, Křižná 782
774 342 236, kromeriz.spc@msazskm.cz

Korálky Kroměříž, z.s. předsedkyně spolku
774 312 523, www.msazskm.cz

Služby

Mateřská škola speciální Přípravný stupeň základní školy speciální Základní škola Základní škola speciální Školní družina školní klub Korálky Kroměříž, z.s.

Kontakty

Telefony

+420 573 338 534 hlavní telefon

Emaily

msazskm@msazskm.cz

Odkazy

www.msazskm.cz website

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu