Ověřená firma

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Výroba a distribuce energetických médií Třinec.

0 (0 hodnocení)

+420 558 532 070

Akční nabídka

Popis činnosti

Jsme trvale prosperující energetická společnost zabezpečující komplexní služby zákazníkům v celém spektru energetických komodit.

Výroba, rozvod a prodej elektrické energie, horké vody, technologické páry, dmýchaného a stlačeného vzduchu, provozní, koupelenské a pitné vody. Distribuce a úprava topných plynů získávaných jako vedlejší produkt při hutní výrobě a také zemního plynu.Vodní a vzduchové hospodářství.

Středisko vodní hospodářství provozuje čtyři vodárny, které dodávají provozní vodu pro technologické potřeby TŽ. Voda je odebírána ze dvou nezávislých zdrojů, a to z toku řeky Olše a přiváděčem z Těrlické přehrady. Středisko zajišťuje pro celý areál TŽ rovněž dodávku pitné a koupelenské vody. Pitná voda je nakupována od SmVaK, koupelenská voda je upravována v TŽ. Středisko vodní hospodářství provozuje kanalizační řády odpadních a splaškových vod. Výpustní objekty odpadních vod do toku řeky Olše jsou vybaveny záchytnými jímkami, z kterých jsou odpadní vody přečerpávány do koncové čistírny odpadních vod.

Středisko vzduchového hospodářství zajišťuje výrobu a dodávku stlačeného vzduchu pro TŽ v průměrném množství 50 000 m3n/h.

Středisko plynové hospodářství zajišťuje distribuci, úpravu a skladování topných plynů vyráběných na agregátech TŽ, tj. vysokopecního, koksárenského a konvertorového plynu.
Zároveň zajišťuje nákup a distribuci zemního plynu. Směsné stanice topných plynů zabezpečují míchání hutních topných plynů pro zásobování TŽ, především válcoven. Řízení plynové sítě zabezpečuje plynový dispečink ET.

Úsek rozmrazovny zajišťuje v zimním období rozmrazování uhlí pro teplárnu E3, koksovnu a aglomeraci TŽ. Středisko také provozuje ústřední sklad topných olejů, který má kapacitu 34 000 m3 a je vybaven čističkou odpadních vod.


Tepelné hospodářství zabezpečuje dodávky tepla v horké vodě pro celý areál TŽ i město Třinec a okolí v ročním objemu cca 1 600 TJ. Teplo se vyrábí na teplárnách E2, E3 a dvou spalinových kotlech. Tento úsek provozuje více než 480 výměníkových a 160 regulačních stanic tepla, jejichž prostřednictvím je zabezpečena komplexní dodávka tepla od výrobce až po konečného odběratele.

Produkty

Elektrická energie Horká voda Technologická pára Teplo Dmýchaný a stlačený vzduch Provozní, koupelenská a pitná voda

Služby

Výroba elektřiny Distribuce elektřiny Výroba tepelné energie Rozvod tepelné energie Distribuce plynu Obchod s plynem

Certifikáty

http://www.etas.trz.cz/dokumenty/qms_cert.pdf http://www.etas.trz.cz/dokumenty/ems_cert.pdf

Kontakty

Telefony

+420 558 532 070 hlavní telefon
+420 558 533 700 Tel.
+420 558 321 148 Fax

Emaily

dispecink@et.trz.cz

Odkazy

www.etastrz.cz.

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu