Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Žijeme vodou, žijeme Ostravou!

100 (1 hodnocení)

+420 848 100 700

Main

Popis činnosti

Řešení pro pitnou a odpadní vodu:
• Profesionální dodavatel vodohospodářských služeb
• Součástí nadnárodní skupiny SUEZ
• Držitel certifikátů ISO v oblasti jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Splňujeme požadavky ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999

Nabízíme:
• Dlouholeté zkušenosti spojené s provozováním vodohospodářské infrastruktury
• Profesionalitu při zajištění dodávky kvalitní pitné vody a zároveň zabezpečení odkanalizování a následné čištění odpadních vod
• Širokou nabídku komerčních služeb v oblasti vodního hospodářství
• Vysokou odbornost
• Moderní technické vybavení
• Odpovědný přístup k životnímu a sociálnímu prostředí

Služby a činnosti:
- INŽENÝRSKÁ, PROJEKČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST
- STAVEBNÍ PRÁCE
- DODÁVKY PITNÉ VODY - VODÁRENSKÉ SLUŽBY
- ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD -...

Produkty

Pitná voda Vyčištěná odpadní voda Vodovodní přípojky Kanalizační přípojky Projektová dokumentace vodohospodářských staveb Pasporty kanalizací Rozbory vody Vodohospodářské stavby Vodárenský materiál pro výstavbu přípojek Deratizace a dezinfekce Kamerové prohlídky potrubí Vodoměrné šachty Provozní řády vodohospodářských objektů Žumpa Septik Dálkové odečty vody

Služby

Dodávky pitné vody Čištění komunálních, průmyslových a koncentrovaných odpadních vod Projektová dokumentace vodovodní přípojky a kanalizační přípojky Vývoz žump, septiků a jímek Čištění kanalizací a kanalizačních přípojek Analýza vzorků odpadních vod Rozbory pitné vody Kamerová prohlídka potrubí Výstavba, oprava a rekonstrukce vodovodní přípojky a kanalizační přípojky Vyhledávání skrytých úniků vody Realizace vodohospodářských staveb Prodej vodárenského materiálu Poradenská činnost v oblasti vodního hospodářství Zpracování provozních řadů vodohospodářských objektů Tlakové zkoušky vodovodního potrubí a zkoušky vodotěsnosti kanalizačního potrubí Výstavba a oprava vodovodních a kanalizačních řadů Zpracování projektové dokumentace vodovodních a kanalizačních řadů Zajištění kompletní inženýrské činnosti při realizaci vodohospodářských staveb Kontrola technického stavu potrubí kamerovou technikou Vyhodnocení technického stavu vodohospodářských zařízení Vypracování náhradní dokumentace vodohospodářské stavby - pasport Napojení vodovodní a kanalizační přípojky na hlavní veřejný řad Provoz a údržba odlučovačů ropných látek a lapáků tuků Měření průtoků odpadních vod a odběry vzorků Revize kanalizačních stok Proměření tlakových a průtokových poměrů v domovních rozvodech včetně registrace hodnot v daném časo Kontrola vodotěsnosti žump, septiků a jímek Zapůjčení hydrantového nástavce s vodoměrem Provedení proplachu a desinfekce potrubí a přípojek Úprava, výměna nevyhovující nebo poškození vodoměrné sestavy Oprava osazení kanalizačních poklopů na revizní šachty v zeleni i v komunikacích Smart metering

Kontakty

Telefony

+420 848 100 700 Main
+420 597 475 111 Alt
+420 800 202 700 Toll Free

Emaily

info@ovak.cz

Odkazy

http://www.ovak.cz website

Facebook

Hodnocení

  • 100 od , 04.10.2014 23:33
    Spokojenost. V našem domě dělala tato společnost nový uzávěr vody, museli kopat kolem domu. Po ukončení prací vše v naprostém pořádku, zasadili novou trávu, vše uvedli do původního stavu.

Nejbližší podobné firmy

0 (0 hodnocení)

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu