Ověřená firma

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjov

Poskytujeme terénní a ambulantní sociální služby.

0 (0 hodnocení)

+420 518 389 400

Popis činnosti

Pečovatelská služba - posláním pečovatelské služby CSS Kyjov, p.o. města Kyjova je poskytovat pomoc seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením z Kyjova, aby mohli žít co nejdéle ve své domácnosti.

Pečovatelská služba je poskytována občanům Kyjova v rámci těchto základních úkonů:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Dále mohou užívat těchto služeb: pedikúra, masáže a zapůjčení kompenzačních pomůcek.
Osobní asistence - posláním osobní asistence Centra sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova je poskytovat pomoc seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením z Kyjova v přirozeném prostředí uživatele při činnostech, které uživatel potřebuje.

Cílem je uživatel, který:
za pomoci osobní asistence zvládá běžné každodenní činnosti, které by sám nezvládnul
- setrvává ve svém přirozeném prostředí
- zachovává vlastní styl života
- navazuje a udržuje vztahy s přáteli, známými a rodinou

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Centra sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova je pomoc rodinám s dětmi žijícími na Kyjovsku tam, kde nezvládají péči o svou rodinu. Nedostatečnosti se mohou projevovat v oblasti výchovy a starosti o děti, hospodaření s finančními prostředky a zaměstnanosti, zajištění bydlení, vedení domácnosti, vyřizování záležitostí členů rodiny. Služba je bezplatná.

Dům s pečovatelskou službou - práva 70 bytů v Domě s pečovatelskou službou. 10 dvoupokojových, 5 bezbariérových, 1 třípokojový, ostatní byty jsou jednopokojové.

Denní stacionář - posláním denního stacionáře Centra sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova pro seniory a dospělé osoby se zdravotním postižením z Kyjovska je začleňování jedinců do společnosti, běžného života a rozvoj jejich soběstačnosti, individuálních dovedností, zájmů a společenských kontaktů.

Časový rozvrh služeb denního stacionáře: 8:00-15:00 hodin.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Produkty

Kompenzační pomůcky

Služby

Pečovatelská služba Denní stacionář Osobní asistence Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům Dům s pečovatel. službou Pedikúra Kopírování

Kontakty

Telefony

+420 518 389 400 hlavní telefon
+420 518 389 401 Pečovatelská služba a osobní asistence
+420 518 389 473 Denní stacionář
+420 777 472 817 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Emaily

info@css-kyjov.cz

Odkazy

www.css-kyjov.cz

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu