Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925

Ze stromu umění si člověk trhá tam, kam dostane...

0 (0 hodnocení)

+420 466 501 298

Main

Popis činnosti

Provozujeme základní uměleckou školu v Pardubicích, na které vyučujeme hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický obor.

Hudební obor v ZUŠ studují žáci od šesti let (výjimečně i mladší), kteří se chtějí cílevědomě věnovat hře na hudební nástroj či zpěvu. Kromě klasických nástrojů dechových, klávesových, strunných a smyčcových se ve škole vyučuje i hra na bicí nástroje, elektronické klávesové nástroje, elektrickou kytaru a varhany.

V tanečním oboru studují žákyně a žáci základy klasického, lidového a současného tance. Své dovednosti a zkušenosti rozvíjejí v souborech Konsonance (balet a scénický tanec) a ve folklórních souborech Marcipánek a Perníček.

Výtvarná výchova hraje důležitou roli pro zdravý a vyvážený vývoj dětské osobnosti v dnešním konzumním, rychlém a povrchním světě. Žák hledá hlubší náhled na sebe i okolní svět. Děti se učí porozumět složitým a rychle se měnícím vztahům k životu na principech humanity, prožívání a empatie.

Literárně dramatický obor vytváří dětem chráněný prostor pro vlastní vyjádření, ať již literární, dramatické, pohybové či výtvarné. Žáci se učí komunikovat nejrůznějšími prostředky a tím vyjadřovat svůj názor. _

Produkty

Hudební obor Taneční obor Výtvarný obor Literárně dramatický obor

Služby

Folklorní soubor Dechový orchestr Kytarový orchestr Smyčcový komorní orchestr Žesťová harmonie Dětský pěvecký sbor

Značky

Marcipánek Perníček Iuventus Cantans Šmidlátka No Strings Orchestra Pardubický kytarový orchestr Žesťová harmonie Trumpet Tune

Kontakty

Telefony

+420 466 501 298 Main
+420 466 501 900 Alt
+420 466 511 773 Fax
+420 606 648 374 Mobile

Emaily

info@zushavlickovapardubice.cz

Odkazy

http://www.zushavlickovapardubice.cz

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu