Sociální služby města Jičína

Uživatelům zajišťuje odborné, bezpečné a kvalitní služby sociální péče kvalifikovaný personál.

0 (0 hodnocení)

+420 493 546 211

Main

Popis činnosti

Služby sociální péče poskytujeme uživatelům v jejich přirozeném domácím prostředí a v zařízeních pečovatelské služby. Uživatelům zajišťuje odborné, bezpečné a kvalitní služby sociální péče kvalifikovaný personál.

Pečovatelská služba poskytuje služby v domácím prostředí a v zařízeních pečovatelské služby. Jedná se o služby pomáhající uživatelům při péči o vlastní osobu a domácnost, při zajištění stravy a při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Provozujeme denní stacionář Domovinka, což je ambulantní služba. Uživatelům poskytuje odborné, bezpečné a kvalitní služby sociální péče kvalifikovaný personál. Kapacita denního stacionáře Domovinka je 20 uživatelů. Uživatelé mají k dispozici společenskou místnost s jídelnou, bezbariérové sociální zařízení.

Domov pro seniory poskytuje seniorům bezpečné a příjemné prostředí s kvalifikovaným personálem. Posláním zařízení je poskytování nepřetržitých služeb formou pobytové služby osobám, kterým nelze zajistit celodenní péči v přirozeném prostředí. Služba reaguje na měnící se životní situace uživatelů tak, aby v co největší možné míře byl zachován důstojný a plnohodnotný život ve stáří. Kapacita domu pro seniory je 61 lůžek.

Chráněné bydlení v Jičíně je určeno osobám starším 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního nebo mentálního onemocnění. Poskytuje uživatelům příjemné prostředí a vhodné podmínky, aby mohli vést samostatný život.

Poskytované služby:
• pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí _

Služby

Pečovatelská služba Sociální služby Denní stacionář „Domovinka“ Domov pro seniory Chráněné bydlení Noclehárna

Kontakty

Telefony

+420 493 546 211 Main

Emaily

ssmj@ssmj.cz

Odkazy

www.ssmj.cz website

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu