Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň

Výuka probíhá podle osnov základní školy, ve třídě je maximálně 14 žáků, což zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti.

0 (0 hodnocení)

+420 377 261 780

Main

Popis činnosti

Pracovníci školy již přes 25 let pečují o zrakově postižené žáky ve věku od 3 do 15 let. Výuka probíhá podle osnov základní školy, ve třídě je maximálně 14 žáků, což zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti.

Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna, školní družina a klub, moderní internát, který poskytuje ubytování pro žáky ze vzdálenějších oblastí, a speciálně-pedagogické centrum, které zajišťuje poradenskou činnost nejen pro naše žáky. Kromě výuky dle osnov vyučujeme děti hru na hudební nástroj, braillské písmo, prostorovou orientaci.

Ve svém volném čase se žáci mohou věnovat kromě běžných sportů i speciálním sportovním disciplínám pro zrakově postižené (goalball a show-down). Pořádáme pro své žáky školy v přírodě, výcvikové běžecké lyžařské kurzy, kurzy plavání (v rámci TV) atd.

Po ukončení naší školy mohou děti pokračovat na jakékoli běžné střední škole, učilišti nebo pokračovat ve studiu na speciálních středních školách. Naši bývalí žáci studují nyní na vysokých školách ekonomického, technického a humanitního zaměření s vynikajícími výsledky. _

Služby

Speciální základní a mateřská škola Speciálně pedagogické centrum Internát ZŠ a MŠ Školní jídelna

Kontakty

Telefony

+420 377 261 780 Main
+420 377 265 936 Alt
+420 777 468 624 Mobile

Emaily

zrak@volny.cz

Odkazy

http://www.zrak-plzen.cz website

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu