Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace

Škola s tradicí, škola pro život.

0 (0 hodnocení)

+420 325 503 170

Ústředna, kancelář

Popis činnosti

SZeŠ a SOŠ v Poděbradech už více než 90 let poskytuje střední odborné vzdělání v krásném lázeňském městě Poděbrady. Všechny studijní obory vyučované na škole jsou čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

Agropodnikání (41-41-M/01):
Pro zájemce o zemědělství, techniku, zvířata, práci v přírodě a ochranu životního prostředí. Absolventi získají ucelené zemědělské dovednosti a znalosti včetně řidičského průkazu na traktor a osobní automobil. Součástí studia jsou i ekonomické předměty, cizí jazyk a informační technologie. Možnost dalšího studia na vysoké škole.

Přírodovědné lyceum (78-42-M/05):
Především pro uchazeče se zájmem o přírodní vědy, s dobrými předpoklady ke studiu, kteří se chtějí uplatnit v oborech, jako je ochrana životního prostředí, biologie, chemie, potravinářství a zemědělství. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, absolvent je připravován pro další studium na vyšších odborných i vysokých školách.

Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01):
Absolventi získají ucelené ekonomické a právní znalosti z oblasti státní správy a samosprávy. Dovedou zpracovávat ekonomické agendy, efektivně využívají informační a komunikační technologie.

Veterinářství (43-41-M/01):
Absolvent je připraven pracovat jako veterinární asistent, laborant či inseminační technik. Uplatní se také plemenářských podnicích jako ošetřovatel, v útulcích pro opuštěná zvířata, v zoo, ve stanicích ohrožených zvířat a při zpracování produktů v rámci zemědělského podniku či potravinářského závodu.

Přijímání žáků:
Žáci jsou přijímání podle výsledků z jednotné zkoušky a z výsledků ze základní školy. Podmínky pro přijetí budou zveřejněny na školní webové stránce www.szes.cz .

Ostatní aktivity a možnosti:
• Výběr ze čtyř cizích jazyků: anglický, německý, ruský a francouzský.
• Zahraniční odborné exkurze a praxe (Holandsko, Francie, Itálie, Švýcarsko, Polsko).
• Odborné exkurze během školního roku. Ubytování na domově mládeže ve třílůžkových pokojích s příslušenstvím, školní kiosek a jídelna.
• Pro žáky k dispozici tělocvična, školní hřiště a posilovna.
• Škola nabízí pro studenty celou řadu odborných kurzů, vzdělávacích a zájmových aktivit.

Produkty

Agropodnikání Veřejnosprávní činnost Přírodovědné lyceum Veterinářství

Služby

Střední škola Střední odborná škola Ubytování v domově mládeže Pronájem konferenčního sálu Pronájem sportovišť (tělocvična, sportovní areál)

Kontakty

Telefony

+420 325 503 170 Ústředna, kancelář
+420 325 503 180 Ředitelka
+420 325 503 191 Objednávky obědů
+420 325 503 175 Domov mládeže

Emaily

podebrady@szes.cz

Odkazy

www.szes.cz

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu