+420 584 425 554

Akční nabídka

Popis činnosti

Domov důchodců ve Zlatých Horách je zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby, zejména ubytování, stravování, služby ošetřovatelské a zdravotní péče seniorům, kteří potřebují podporu nebo péči jiné osoby, protože nejsou schopni již být soběstačnými a nezávislými ve svém přirozeném sociálním prostředí. Dále nabízí terénní pečovatelskou službu ve městě Zlaté Hory a ve spádových obcích - Horní Údolí, Dolní Údolí, Ondřejovice a Rejvíz.

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím našeho zařízení zachovává lidskou důstojnost, vychází z individuálně určených potřeb osob, působí na ně aktivně, podporuje rozvoj jejich osobnosti a motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání, nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Sociální službu poskytujeme v zájmu uživatelů, v náležité kvalitě. Pracovníci dbají na dodržování ustanovení listiny základních práv a svobod a řídí se etickým kodexem. Podrobné informace o našich službách najdete na našich webových stránkách.

Služby

domov pro seniory turistická ubytovna terénní pečovatelská služba

Členství v profesních spolcích

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Kontakty

Telefony

+420 584 425 554 hlavní telefon

Emaily

reditel@ddzlatehory.cz

Odkazy

www.ddzlatehory.cz website

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu