Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

0 (0 hodnocení)

+420 469 682 303

Akční nabídka

Popis činnosti

Komplexní služby v ekologii. Likvidace ekologických zátěží pomocí sanačních postupů; držíme nepřetržitou havarijní službu pro úniky závadných látek. Zrealizujeme úpravny vody. Provádíme hydrogeologické průzkumy a vyhledáme a zhotovíme nové zdroje vody. Zhotovíme vodovody a kanalizaci. Provedeme průzkumné práce za účelem zjištění existence ekologické zátěže. Odebereme vzorky a monitorujeme. Odradonování řešíme od změření, zajištění dotace po realizaci. V plastikářské dílně vyrábíme provzdušňovače, odlučovače, septiky, nádrže, filtry, nádrže, jímky a domovní čistírny odpadních vod. Pořádáme semináře a konference a také vydáváme odborné publikace.

Produkty

čistírna odpadních vod septik žumpy biofiltry plastové nádrže ventilové stanice odlučovač lehkých kapalin lapáky tuku horizontální provzdušňovače biologický dočišťovací filtr jímky provzdušňovací věže vzduchové filtry

Služby

analýza rizik ekologické audity posudky EIA úpravny vody havarijní služba hlukové studie a akustické posudky hydrogeologické průzkumy inženýrskogeologické průzkumy likvidace ekologických zátěží odběry vzorků a zajištění analýz odradonování, optimalizační studie průzkumné práce OPŽP - zpracování projektů semináře, konference

Kontakty

Telefony

+420 469 682 303 hlavní telefon
+420 800 131 113 Toll Free

Emaily

ekomonitor@ekomonitor.cz

Odkazy

http://www.ekomonitor.cz website

Facebook

Nejbližší podobné firmy

0 (0 hodnocení)

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu