Popis činnosti

Společnost Ecological Consulting a.s. je nezávislá poradenská a expertní firma působící v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí a služeb nezávislého posouzení bezpečnosti na železnici.

Nabízíme poradenství na úseku ochrany životního prostředí EIA, NATURA, ekodozor a hlukové studie, měření hluku a měření vibrací. Vzdělávání v oblasti ŽP.

V našem případě Vám pod ním nabízíme provedení přírodovědných a dendrologických průzkumů, zajištění biomonitoringu a záchranných transferů, posouzení vlivu staveb na krajinný ráz, zpracování kapitol týkajících se životního prostředí do jednotlivých stupňů projektové dokumentace či studií a to včetně inženýringu a dále služby v oblasti sanační geologie a hydrogeologie.

Naše společnost nabízí kompletní služby v podnikové ekologii jako je např. plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), zavedení a udržování environmentálního systému managementu podle normy ISO 14001 a zpracování veškeré související dokumentace.

Náš tým má bohaté praktické zkušenosti s prací v terénu, s hodnocením dosažených výsledků a navrhováním optimálních řešení. Disponujeme dostatečným materiálním a technickým zázemím pro poskytnutí komplexních služeb jak na úseku životního prostředí, tak na úseku posuzování bezpečnosti na železnici.

Služby

Ochrana a tvorba životního prostředí Ochrana přírody Podniková ekologie Bezpečnost na železnici Ekodozor na stavbách Akustická laboratoř Ochrana ovzduší Strategic Impact Assessment Environmental Impact Assessment Health Impact Assessment Integrated Pollution Prevention and Control Natura 2000

Členství v profesních spolcích

Česká botanická společnost Česká společnost entomologická Česká ornitologická společnost

Certifikáty

ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001

Kontakty

Telefony

+420 585 203 166 centrála

Emaily

obchod@ecological.cz
ecological@ecological.cz

Odkazy

http://www.ecological.cz

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu