Ověřená firma

Základní umělecká škola, Opočno, Trčkovo náměstí 10

Na naší škole začal nedávno znovu fungovat dětský pěvecký sbor. Pracuje pod vedením učitelky Pavlíny Prudilové a už při prvním soutěžním vystoupení zaznamenal veliký úspěch.

0 (0 hodnocení)

+420 494 668 201

kancelář školy

Popis činnosti

Jsme základní umělecká škola pro 350 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně dramatických oborů. Pořádáme koncerty, výstavy a představení.

Po dlouholetých zkušenostech doporučujeme, aby při volbě hudebního nástroje rodiče vycházeli ze zájmu svého dítěte a vzali také v úvahu rady a doporučení našich pedagogů.

Při výuce tance děti získávají návyk správného držení těla, pěstují pružnost a obratnost, učí se orientační schopnosti v prostoru, rozvíjejí vizuální paměť. Učí se vyjadřovat své pocity pohybem a zapojují svou pohybovou fantazii.

Výuka ve výtvarném oboru klade důraz na všestranný rozvoj dítěte. Žáci se během studia seznamují s různými výtvarnými technikami plošné tvorby, jako je kresba, malba, grafika, dekorativní činnosti, a prostorové tvorby, tj. modelování, kašírování atd. K učebně výtvarného oboru patří také dílna s kruhem a vypalovací pecí, kde děti vyrábějí keramiku.

Nabyté vědomosti z literárně dramatického oboru využijí žáci ve všech profesích, kde je kladen důraz na dobré mezilidské vztahy. Výuka je pro ně také přípravou pro působení v divadelních souborech - součástí výuky jsou totiž představení, při nichž žáci buď pracují s hotovým textem, nebo při improvizacích objevují vlastní témata a příběhy, které pak ve spolupráci s učitelkou dále rozvíjejí.

Nabízíme dlouhodobou a systematickou pedagogickou práci s dětmi (mnohé děti navštěvují naši školu deset i více let), v jejímž základě je úsilí o to, aby žák získával hlubší náhled na sebe sama i na okolní svět a dokázal ho výtvarně vyjádřit.

Služby

Hudební obor Taneční obor Výtvarný obor Literárně dramatický obor Pěvecké oddělení Klavírní oddělení Akordeonové a klávesové oddělení Smyčcové oddělení Strunné oddělení Dechové oddělení Hra na bicí nástroje

Kontakty

Telefony

+420 494 668 201 kancelář školy

Emaily

info@zusopocno.cz

Odkazy

www.zusopocno.cz

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu