Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola

• Středoškolské obory • Vyšší odborné vzdělávání • Spousta nezapomenutelných zážitků během studia •

0 (0 hodnocení)

+420 379 724 581

Popis činnosti

Škola nabízí tři středoškolské obory – Obchodní akademie, Informační technologie a Zdravotnický asistent. Všechny tyto obory jsou čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou a žáci jsou na ně přijímáni podle výsledků jednotných přijímacích zkoušek z jazyka českého a matematiky a podle vysvědčení ze základní školy (1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy).

Studentům, kteří již střední školu absolvovali, nabízíme možnost vzdělávat se na Vyšší odborné škole, a to obor Sociální práce a sociální pedagogika a Diplomovaná všeobecná sestra v denní a kombinované formě.

Absolventům oborů Zdravotnický asistent, Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka a Dětská sestra nabízíme možnost zkráceného studia v denní a kombinované formě (2 roky). Studium na vyšší odborné škole je zakončené absolutoriem.

Obchodní akademie:
Absolvent tohoto oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, ve státní a veřejné správě, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, v cestovním ruchu a dalších službách.
Německý a anglický jazyk se vyučuje včetně konverzace až 5 hodin týdně. Během vzdělávání je rovněž široce zastoupena praxe jak ve škole, tak i v reálných podnicích. Absolventi jsou připraveni také pro studium na VŠ.

Informační technologie:
Obor je vhodný pro chlapce i dívky, kteří mají zájem o ICT. Kromě ekonomického vzdělání je obor zaměřen na odborné předměty výpočetní techniky.

Zdravotnický asistent:
Absolvent je vzděláván tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání důležité pro další studium a uplatnění se na trhu práce. Zdravotnický asistent najde uplatnění ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru.

Produkty

Digitální fotografie Obchodní akademie Informační technologie Zdravotnický asistent Sociální práce a soc. pedagogika Diplomovaná všeobecná sestra

Služby

Ubytování, stravování Pronájem Kurz pro pracovníky v sociálních službách Adaptační kurz Exukrze po ČR Školní výlety Sportovní akce

Kontakty

Telefony

+420 379 724 581 hlavní telefon
+420 379 722 346 Tel.
+420 725 745 085 Mobile
+420 379 722 346 Fax

Emaily

vos-oa-szs@ekodom.cz

Odkazy

http://www.oadomazlice.cz

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu