Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s.

Naše voda. Náš život. Působíme ve více než třech stech městech a obcích Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina.

0 (0 hodnocení)

+420 387 761 911

Popis činnosti

Jsme vodárenská společnost zabývající se provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťujeme pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina.

Mezi hlavní činností společnosti i nadále patří provozování vodovodních a kanalizačních sítí, čištění odpadních vod, výroba pitné vody, tlakové čištění kanalizace apod.

Vedle své hlavní činnosti poskytujeme i další služby, které souvisejí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací, zejména:
• odvoz a likvidaci odpadních vod a kalů
• čištění kanalizací a kanalizačních přípojek
• laboratorní rozbory pitných a odpadních vod a kalů
• servis, prodej a úřední přezkušování vodoměrů
• prodej vodárenského a kanalizačního materiálu
• odstraňování poruch a havárií na vodovodech a kanalizacích
• stavby vodovodů, kanalizací a souvisejících zařízení
• hydrogeologické služby
• technickou a technologickou podporu

Společnost provozuje více než 5 000 km vodovodních řadů ve více než 300 městech a obcích v Jihočeském kraji a částech krajů Plzeňský a Vysočina. Stará se také o související vodohospodářské objekty, jako jsou úpravny vody, vodojemy nebo vodovodní čerpací stanice. Součástí péče o svěřený majetek je i odborný servis, modernizace a výstavba nových zařízení.

Jako další provozuje téměř 3 000 km kanalizačních řadů ve více než 300 městech a obcích v Jihočeském kraji a částech krajů Plzeňský a Vysočina. Stará se také o související vodohospodářské objekty, jako jsou čistírny odpadních vod nebo kanalizační čerpací stanice.

Povinností společnosti jako provozovatele vodovodních a kanalizačních sítí a účastníka územního a stavebního řízení je vyjadřovat se k projektové dokumentaci a územní plánovací dokumentaci v námi provozovaných lokalitách.

Vydáváme stanoviska k existenci vodohospodářských sítí, záměrům investorů, k projektovým dokumentacím pro územní řízení (územní souhlas) a pro stavební řízení (ohlášení stavby), územním plánům a ke změnám vodovodní, kanalizační přípojky nebo vodoměrné sestavy.

Služby

dovoz pitné vody odvoz odpadních vod a kalů likvidaci odpadních vod a kalů čištění kanalizací čištění kanalizačních přípojek laboratorní rozbory pitných a odpadních vod a kalů servis, prodej a úřední přezkušování vodoměrů prodej vodárenského a kanalizačního materiálu odstraňování poruch a havárií stavby vodovodů, kanalizací hydrogeologické služby technická a technologická podporu

Kontakty

Telefony

+420 387 761 911 hlavní telefon
+420 800 120 112 Poruchy a havárie

Emaily

info@cevak.cz

Odkazy

www.vakjc.cz

Facebook

Nejbližší podobné firmy

0 (0 hodnocení)

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu