POVODÍ LABE, státní podnik

0 (0 hodnocení)

+420 495 088 111

Ústředna

Akční nabídka

Popis činnosti

Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí horního a středního Labe a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména:

•sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku;
•pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků;
•provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toků.

Kontakty

Telefony

+420 495 088 111 Ústředna
+420 495 088 720 Dispečink

Emaily

labe@pla.cz

Odkazy

www.pla.cz

Kontakty

Klíčová slova

povodí Labe vodní toky přehrada vodní dílo povodeň

Kategorie

Vodní toky

Platební metody

  • hotově

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu