Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

0 (0 hodnocení)

+420 581 705 331

Popis činnosti

Jsme gymnázium všeobecného zaměření.

Studijní obory - 7941K/81 osmiletý studijní obor; 7941K/41 čtyřletý studijní obor.

V rámci výuky nabízíme škálu volitelných seminářů a v rámci odborných předmětů je nezanedbatelná spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc. V současné době se rozvíjí také spolupráce se Soudcovskou unií. S těmito partnery byl vytvořen nový výukový program zaměřený na problematiku trestního a občanského práva a od třetího ročníku vyššího gymnázia bude nabízen jako volitelný předmět.

Na škole dále realizujeme řadu dalších projektů a aktivit, uskutečňují se domácí i zahraniční exkurze, mezinárodní spolupráce s partnerskou školou, sportovní a turistické výcvikové kurzy, taneční kurzy, besedy s významnými osobnostmi. Už několik let se škola úspěšně zapojuje do debatování ve středoškolské Debatní lize, zapojujeme se do projektu MF DNES Studenti čtou a píší noviny, dlouhodobě realizujeme projekt Adopce na dálku.

V oblasti mimotřídní a zájmové činnosti se mohou naši žáci uplatnit při organizaci plesů, vánočních a veřejných akademií, při činnosti pěveckého sboru Prima nota, při dalších kulturních a sportovních akcích organizovaných žákovským parlamentem.

Služby

gymnázium - všeobené vzdělání čtyřleté gymnázium osmileté gymnázium

Kontakty

Telefony

+420 581 705 331 hlavní telefon
+420 581 705 333 Alt

Emaily

gkj@gkj.cz

Odkazy

www.gkj.cz website

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu