Domov pro seniory Stachy-Kůsov

Jaro, léto, podzim, zima - na Kůsově je vždy prima!

0 (0 hodnocení)

+420 388 428 213

Popis činnosti

Naším posláním je poskytování sociální a ošetřovatelské péče seniorům, kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí s ohledem na svůj věk a zdravotní stav, prostřednictvím podpory a pomoci jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí, ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby a sociální začleňování.

Poskytujeme pobytové služby v moderním provozu a krásném šumavském prostředí. Přiměřené ceny a reálné čekací doby na umístění. DPS zajišťuje uživatelům služby nepřetržitou zdravotní a ošetřovatelskou péči, včetně potřebné rehabilitace, v rozsahu odpovídajícímu zdravotnímu stavu a potřebám uživatelů. Potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření hlásí uživatel služby sestře ve službě.

Okruh osob, kterým je služba určena:
1. Seniorům, kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí (kteří nevyžadují zvláštní ošetřovatelskou péči), poskytnout jim důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby.

2. Osobám v rozsahu odpovídajícímu zdravotnímu stavu a potřebám této cílové skupiny, vytváření podmínek pro sociální oporu, dosažení co největší soběstačnosti.

3. Osobám za účelem uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb, zlepšování soběstačnosti, zajištění sociální opory, zajištění individuality.

Dolní věková hranice je 50 let věku.

Služby

Pobytové služby Zdravotní péče Ošetřovatelská péče Ubytování Stravování Péče Aktivity všedního dne Volnočasové aktivity

Kontakty

Telefony

+420 388 428 213 hlavní telefon
+420 606 617 053 GSM brána
+420 388 428 044 Fax

Emaily

socialni@domovkusov.cz

Odkazy

www.domovkusov.cz

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu