Ústav stavebního zkušebnictví

Akreditovaná zkušební laboratoř L 1115.

0 (0 hodnocení)

+420 466 416 304

Popis činnosti

Naše laboratoř funguje jako zkušebna stavebních hmot, především betonu, v polní sekci jsou nejrozšířenějšími především hutnicí zkoušky zemních konstrukcí. Provádění měření zhutnění a zkoušek je zajištěno dle českých, evropských a mezinárodních technických norem, pomocí metrologicky ověřené zkušební a měřicí techniky.

Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. navazuje na dlouholeté zkušenosti se zaváděním KSŘJ u bývalého národního podniku Pozemní stavby Pardubice. Zkušební laboratoř dnešního ÚSZ byla dříve součástí OŘKJ, který po stránce legislativní a organizační zajišťoval realizaci systému jakosti u národního podniku Pozemní stavby Pardubice, především laboratorní a polní zkoušky betonu a měření zhutnění násypů.

Zkušební laboratoř č. 1115 Ústavu stavebního zkušebnictví jakosti a technologie se sídlem v Pardubicích-Černá za Bory byla akreditována ke zkušební činnosti v rozsahu zkoušek příručky jakosti ze dne 25. 10. 1995, číslo akreditačního listu 107/1995. Základním zaměřením laboratoře jsou zkoušky betonu a měření zhutnění zemních konstrukcí.

V lednu až březnu 1996 došlo k postupné redislokaci zkušební laboratoře a centrálního pracoviště ÚSZ do nových prostor v Pardubicích-Trnové. Činnost akreditované zkušební laboratoře byla zahájena slavnostním otevřením dne 20. 3. 1996 – číslo nového akreditačního listu 120/1996.

Od 1. 2. 1998 byla zahájena činnost samostatné zkušebny jako společnosti s ručením omezeným ve stejném rozsahu a ve stejném prostorách – číslo akreditačního listu 081/1998.

V roce 2000 došlo k další významné změně, když byl rozšířen počet akreditovaných zkoušek a byly provedeny změny zkušebních postupů dle požadavků nových harmonizovaných norem – číslo akreditačního listu 198/2000.

Odborná úroveň nabízených služeb je garantována naší mnohaletou tradicí, akreditací Českým institutem pro akreditaci a spokojeností našich zákazníků.

Produkty

Přírodní hutné kamenivo, hrubé drcené kamenivo Beton připravený pro uložení Suché maltové směsi a sanační hmoty Výrobky cihlářské pálené Betonové tvárnice pro zdění Nevyztužené výrobky z pórobetonu Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce Desky na bázi dřeva a dřevního odpadu Malty z centrálních výroben Lehký beton pro nosné konstrukce Lehčené kamenivo Expandované hlíny, škváry Stavební dílce Dlažba z vibrolisovaného betonu Betonová krytina Stožárové patky

Služby

Příprava k certifikaci Práce a činnosti spojené s výrobkovou certifikací Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola Hodnocení jakosti Mechanické, fyzikální a chemické zkoušky Zkoušky zemních konstrukcí a násypů Návrhy a ověření receptur pro výrobu Endoskopická ohledání nepřístupných prostor Tepelně technická posouzení konstrukcí a staveb Měření povrchových teplot Průzkumové technické, technologické a výrobní zajištění Technické, technologické a zkušební zajištění Poradenská posudková expertní činnost Školicí činnost

Kontakty

Telefony

+420 466 416 304 hlavní telefon
+420 602 437 103 Polní zkušebnictví
+420 466 430 635 Fax
+420 604 236 064 Laboratorní zkušebnictví
+420 602 729 615 Technický dozor

Emaily

slama.pce@post.cz
kudrna@uszpce.cz
brokesova@uszpce.cz
darius@uszpce.cz

Odkazy

www.uszpce.cz

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu