+420 602 573 188

Jak funguje chladící systém?

27.05.2017 - To jsem blázen, slunce paří, nejsem ve stínu a je mi příjemně.

Mlžící systém


Způsob ochlazování teplého suchého vzduchu rozprašováním vodní mlhy je v tropických oblastech velmi rozšířený a stává se již nedílnou součástí komerčních i privátních prostranství. Je často jedinou možností, jak letní venkovní ovzduší udělat přijatelnějším.

Výrobky nabízející tuto funkci se nyní dostávají i do vnitroevropských zemí a i zde se těší veliké oblibě.Foto: venkovní klimatizace s chlazením-mlžením PRIMAVERA/ATMOSFERA


Princip snižování teploty ovzduší vodní mlhou využívá chemické reakce zvané evaporace, tedy přeměny kapaliny na plyn.

Venkovní klimatizace značky IDROBASE obsahují zásobník na vodu, ze kterého je vysokotlakým čerpadlem (až 60 barů) voda vháněna do speciálních trysek, které ji atomizují na kapičky o velikosti 10 mikrometrů, což je velikost menší než tloušťka lidského vlasu. Takto vytvořená a rozprášená vodní mlha se, bez dopadnutí na zem a smáčení lidí i objektů, ihned odpařuje, nastává proces výměny energie, čímž se snižuje teplota okolního vzduchu až o 10 °C. K odpaření jednoho gramu vody je spotřebováno 600 kalorií. Tento způsob klimatizace také vnitřních prostor se nazývá adiabatické chlazení.

Účinnost systému závisý na výši teploty vzduchu a hladině vlhkosti v něm obsažené. Nejlepších výsledků pak lze dosáhnout při vysoké teplotě 26 °C až 45 °C a nižší úrovni relativní vlhkosti 40 % až 80 %.