Ověřená firma

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

0 (0 hodnocení)

+420 377 155 111

Akční nabídka

Popis činnosti

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni má územní pracoviště v obcích Domažlice, Klatovy, Rokycany a Tachov. Územní pracoviště jsou součástí správního úřadu (tj. jsou organizačními jednotkami KHS jako organizační složky státu).

Priority činnosti Krajské hygienické stanice spočívají zejména ve:

- výkonu státního zdravotního dozoru
- nařizování, organizování, řízení i provádění opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění
- nařizování mimořádných opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku
- vykonávání státní kontroly nad plněním povinnosti zaměstnavatele zajistit závodní preventivní péči
- plnění úkolů KHS jako dotčeného správního úřadu
- provádění hodnocení a řízení zdravotních rizik
- stavu obyvatelstva a faktorů životního a pracovního prostředí

Provozujeme elektronikou podatelnu. Elektronická podání je možné zasílat na e-mailovou adresu elektronické podatelny podatelna@khsplzen.cz nebo předávat na technických nosičích dat do podatelny KHS na adrese Skrétova 15, Plzeň, přízemí, a to v pracovní dny.

Kontakty:
ÚP Rokycany - 371 722 051
ÚP Tachov - 374 732 511
ÚP Klatovy - 37 6370 611
ÚP Domažlice - 379 723 421
ÚP Plzeň - 377 155 111

Služby

hygienická stanice

Kontakty

Telefony

+420 377 155 111 hlavní telefon

Emaily

khs.plzen@khsplzen.cz

Odkazy

www.khsplzen.cz website

Kontakty

Klíčová slova

hygiena Krajská hygienická stanice hygiena Plzeň hygiena Rokycany krajská hygiena Plzeň

Kategorie

Hygienické stanice a zdravotní ústavy

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu