Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, přís. org.

ZŠ a MŠ Nový Jičín

0 (0 hodnocení)

+420 556 708 193

ředitel

Popis činnosti

Naše základní škola je speciálně pedagogické zařízení, které poskytuje vzdělání žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, na které navazují specifické poruchy učení a chování. Ve škole jsou integrováni i žáci s kombinovanými vadami a autismem. Do školy jsou žáci přijímáni na žádost rodičů na základě doporučení školského poradenského zařízení a na doporučení pediatra. Na základě těchto dokladů je vydáno rozhodnutí o vřazení žáka. Je rovněž možné ve spolupráci s SPC vypracovat pro konkrétního žáka individuální vzdělávací plán.

Ve třídách pracujeme se sníženým počtem žáků (4-14ú, kterým se mohou naši speciální pedagogové individuálně věnovat. Je zde zřízena třída pro žáky s autismem. Těmto žákům je věnována zvýšená péče speciálního pedagoga spolupracujícího s asistentem pedagoga.

Vzhledem k postižení našich žáků se zaměřujeme na rozvoj čtenářských dovedností, matematických představ, základů anglického jazyka a základům informačních technologií.

Elokované pracoviště - MŠ při zdravotnickém zařízení, Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín.
Naše mateřská škola je v provozu od roku 1994. Cílem práce v MŠ je zpříjemnit dětem pobyt v nemocnici, zkrátit jim dlouhou dobu čekání na své blízké a na odchod domů. S učitelkou navazují děti rychleji kontakt, vědí, kdo jim pomůže překonat strach z nepříjemných úkonů, kdo je potěší, uklidní, pohraje si s nimi, pomazlí. Učitelka MŠ pracuje na těchto odděleních: dětském, ušním, popř. chirurgickém, ortopedickém a urologickém.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Služby

základní škola mateřská škola školní družina jídelna zájmové kroužky

Kontakty

Telefony

+420 556 708 193 ředitel
+420 556 773 231 mateřská škola

Emaily

ss.novyjicin@quick.cz
materskadlouha54@seznam.cz

Odkazy

www.zsdlouha54nj.cz/

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu