Oblastní charita Rokycany

• Osobní asistence • Krizové zařízení pro ženy • Byt sv. Lukáše - noclehárna • Domov pro seniory sv. Pavla •

0 (0 hodnocení)

+420 371 726 129

Main

Popis činnosti

Poskytujeme sociální a pečovatelské služby, podporujeme samostatnost, zajištění kvalitního a plnohodnotného života lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

Služby jsou určeny osobám se zdravotním, tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením, s chronickým a chronickým duševním onemocněním.

Denní stacionář Pohodička nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti a zajištění kulturního programu. _

Služby

Osobní asistence Krizové zařízení pro ženy Byt sv. Lukáše - noclehárna Domov pro seniory sv. Pavla Vzdělávací a aktivizační činnosti Pomoc při uplatňování práv Psychosociální poradenství Společenské a zájmové aktivity Ošetřovatelská péče Zdravotní péče

Kontakty

Telefony

+420 371 726 129 Main
+420 731 646 981 Alt
+420 776 760 331 Mobile

Emaily

ochrokycany@seznam.cz
jana.kovarova@rokycany.charita.cz

Odkazy

www.charitarokycany.cz/vyhledavani-v-adresari/?i=oblastni-charita-rokycany-kozlerova-791#directory-detail website

Facebook

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat firmuPřihlásit se a přidat firmu